2.400 nieuwe woningen in gebied Winkelsteeg

Amvest Development en Borghese Real Estate hebben recentelijk een samenwerking met de gemeente Nijmegen en Lincoln Smitweld bekrachtigd om ongeveer 2.400 woningen en 25.000 m2 aan commerciële ruimtes te ontwikkelen in het gebied Winkelsteeg, Nijmegen. Deze ontwikkeling is een cruciale stap in de uitbreiding van Kanaalknoop-Noord in Winkelsteeg. De focus ligt op het creëren van een nieuwe, groene en gezonde stadswijk, strategisch gelegen in de stad bij het kanaal.

Borghese en Amvest sluiten een overeenkomst met de gemeente Nijmegen

Deze locatie, onderdeel van de uitgebreide gebiedsontwikkeling Winkelsteeg, ligt ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg. Het is een essentieel deel van het plan voor de Kanaalzone Zuid in Nijmegen, met als doel het verbinden van beide zijden van het kanaal, waardoor extra woon- en werkruimtes ontstaan, naast groene gebieden die de naburige wijken met elkaar verbinden. Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Kanaalknoop Noord tot een duurzaam woon-werkgebied werd op 27 september goedgekeurd.

Een belangrijk aspect van dit project is de focus op betaalbare woningen. Twee derde van de woningen valt binnen het betaalbare segment, met een mix van sociale huur, middenhuur, vrije sector huur en betaalbare koopwoningen. Het project biedt een diversiteit aan woningtypen, gericht op een breed scala aan bewoners, waaronder appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens, senioren, jonge gezinnen en starters, naast ongeveer 300 grondgebonden woningen voor gezinnen.

Het ontwerp van de wijk benadrukt een gezonde, groene leefomgeving. Met een autoluwe insteek wordt prioriteit gegeven aan voetgangers en fietsers. De wijk wordt gekenmerkt door groene structuren die de stad doorkruisen en verschillende parken verbinden. Langs het kanaal blijft de huidige bomenstructuur behouden, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke omgeving voor ontspanning en recreatie.

Wethouder Noël Vergunst van de gemeente Nijmegen benadrukt het belang van deze ontwikkeling voor het aanpakken van het woningtekort en het vormgeven van een duurzame stedelijke omgeving. De projecten van Borghese en Amvest dragen bij aan de ambitie van de gemeente om tegen 2040 15.000 extra woningen te realiseren.

Borghese Real Estate en Amvest tonen zich verheugd over de mogelijkheid om een gebied te ontwikkelen dat bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. De samenwerking met de gemeente Nijmegen speelt hierin een belangrijke rol. Het project is een toonbeeld van het streven naar duurzaamheid, functionaliteit en esthetiek in stadsontwikkeling.

Dit project onderstreept de missie van Amvest om kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke woongebieden te ontwikkelen, waarbij de organisatie betrokken blijft, zelfs na de ontwikkelingsfase. Voor meer informatie over Borghese Real Estate en Amvest, bezoek hun respectievelijke websites.