Gratis OV voor 65-plussers in Nijmegen

Nijmegen, 8 december 2008
 
Nijmeegs openbaar vervoer permanent gratis voor 65-plussers
Nijmegen de eerste gemeente in Nederland met gratis OV voor 65+

 
Alle circa 23.000 mensen in Nijmegen die volgend jaar 65 jaar of ouder zijn ontvangen in december hierover een brief van de gemeente. Het pasje dat zij in 2007 of 2008 ontvingen blijft ook in 2009 en de jaren erna geldig. Inwoners van Nijmegen die volgend jaar 65 worden en nieuwe inwoners van 65 jaar of ouder krijgen automatisch een nieuwe vervoerspas toegestuurd. De gemeente wil hen op die manier stimuleren om actief deel te nemen aan het sociale leven en tevens het autogebruik terugdringen.

Nijmegenaren van 65 jaar en ouder kunnen ook in 2009 gratis met de Nijmeegse stadsbussen reizen. De in 2007 en 2008 gevoerde proef wordt op 1 januari omgezet in een structurele voorziening voor Nijmeegse 65-plussers. Daarmee is Nijmegen de eerste gemeente in Nederland waar het gratis OV voor 65-plussers structureel wordt ingevoerd.

De vervoerspas is geldig op werkdagen vanaf 09.00 uur en in het weekend de hele dag. Per pashouder mogen twee kinderen tot 12 jaar gratis meereizen. Ouderen kunnen gratis mee met de stadslijnen 1 tot en met 10. De reis is gratis op de hele lijn, dus ook als mensen reizen naar een eindpunt buiten Nijmegen. Reizigers naar de Waalsprong kunnen ook gebruik maken van de lijnen 25, 31 en 32. Op deze lijnen is de reis gratis tot de laatste halte op Nijmeegs grondgebied; als mensen verder willen reizen, betalen ze vanaf dit punt.

Gratis openbaar vervoer voor Nijmeegse 65-plussers is in 2007 gestart als experiment, opgezet door de gemeente Nijmegen, in samenwerking met de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Novio. Het experiment was mede mogelijk dankzij een subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Een onderzoek naar de effecten van de proef leidde tot een aantal uitkomsten:
– de deelname aan activiteiten door Nijmeegse 65-plussers (bezoek aan vrienden/familie, lidmaatschap van een vereniging, vrijwilligerswerk) is toegenomen, met name onder ouderen met een laag inkomen en niet-autobezitters
– voor de proef maakte 56% van de Nijmeegse 65-plussers gebruik van de bus, tijdens de proef is dit toegenomen tot 78%
– het percentage ouderen dat regelmatig gebruik maakt van de bus (2 of meer keer per week) is gestegen van 25% naar 50%
– de tevredenheid van 65-plussers over het openbaar vervoer is gestegen
– het frequente gebruik van de auto (vier en meer keer per week) is gedaald van 26% naar 18%
– ouderen geven aan dat ze door de proef het gemak van de bus hebben ontdekt

Mede op basis van deze evaluatie heeft de Nijmeegse gemeenteraad een aantal maanden geleden besloten dat er structureel geld moet worden vrijgemaakt voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.

Bron Gemeente Nijmegen
 
 
Rubriek: Auto, bussen, vervoer