A73 – Geluidsoverlast minder door stiller asfalt

Nijmegen, 6 januari 2009
 
Geluidsoverlast A73 afgenomen dankzij stiller asfalt
  
Bewoners van Lindenholt en Dukenburg ervaren dankzij de aanleg van stiller asfalt in 2007 minder geluidsoverlast van het wegverkeer op de snelweg A73 dan daarvoor. Dat blijkt uit een belevingsonderzoek onder de bewoners van 1080 woningen in deze wijken.
 
In de tweede helft van 2007 heeft Rijkswaterstaat op de A73 tussen knooppunt Neerbosch en de gemeentegrens met Heumen tweelaags zeer open asfalt beton (zoab) laten aanbrengen. Dit tweelaags zoab is stiller dan enkellaags zoab en is aangelegd om de geluidsoverlast voor bewoners van Lindenholt en Dukenburg te verminderen. Om die reden heeft de gemeente Nijmegen 2,3 miljoen euro meebetaald aan de meerkosten van het dubbellaags zoab en het versneld aanleggen hiervan.
 
Technisch onderzoek uit 2008 van zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Nijmegen heeft aangetoond dat de verwachte geluidsreductie van 5 dB(A) is gerealiseerd. Daarnaast is een belevingsonderzoek uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen. Bij een meting vooraf en de meting achteraf werden beide keren 1400 enquêtes verspreid onder de omwonenden van de A73.
 
Bij de meting vooraf vulden 523 huishoudens de enquête in. Bij de meting achteraf deden 558 huishoudens mee. Een vergelijking van de resultaten van beide enquêtes toont aan dat de omwonenden van de A73 sinds de aanleg van het stillere asfalt daadwerkelijk minder geluidsoverlast vanwege het wegverkeer op de A73 ervaren. Zo werd in 2007 op 46% van alle ondervraagde adressen gezegd dat men binnen de woning hinder heeft van het verkeer op de Rijksweg. In 2008 was dat gedaald naar 22%.
 
Het aandeel omwonenden dat aangaf vaak hinder te ervaren van het verkeer op de A73 daalde van 25% in 2007 naar 8% in 2008. Van alle huishoudens die meededen aan de enquête omschreef 29% in 2007 de hinder binnen de woning als ernstig. In 2008 was ook dat naar 8% gedaald. Het percentage omwonenden dat aangaf slecht of onrustig te slapen vanwege het verkeerslawaai van de A73 daalde van 23% in 2007 naar eveneens 8% in 2008.

Bron Gemeente Nijmegen