Aanbesteding donjon kan van start

Aanbesteding donjon kan van start

De gemeente Nijmegen kan starten met de aanbestedingsprocedure voor de herbouw van de donjon. Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt daarvoor in een brief aan het college van B&W de ruimte. Met de aanbesteding voor de donjon volgt de gemeente de uitslag van het referendum van maart vorig jaar. Toen sprak een meerderheid van 60% van de Nijmeegse bevolking zich uit voor herbouw van de donjon.

Geïnteresseerde ontwikkelaars moeten een samenhangend voorstel maken voor donjon én park. Met deze eis komt de gemeente voor een belangrijk deel tegemoet aan eerdere kritiek van toenmalig staatssecretaris Van der Laan op de herbouwplannen. De minister blijft van mening dat met de herbouw van de donjon de cultuurhistorische waarde van het park wordt aangetast.

De gemeente stelt als belangrijke voorwaarde voor de herbouw van de toren dat een zo authentiek mogelijk beeld ontstaat en dat het gebouw straks openbaar toegankelijk moet zijn. Ook zal de gemeente zelf geen geld steken in de donjon. Het park moet zoveel mogelijk moet worden teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van Zocher senior. De verdere uitwerking en uitvoering van de herinrichting van het park komt voor rekening van de gemeente.

De minister plaatst in haar reactie nog wel enkele kanttekeningen die betrekking hebben op het ontwerp van toren en park en op de invulling van de toren. Ze geeft in haar brief aan dat het ministerie graag wil meedenken over de verdere uitwerking en over een geschikte functie op deze bijzondere plek.

Naar verwachting wordt in april de advertentie voor de aanbesteding geplaatst. Eind 2007 vindt dan de beoordeling plaats door de gemeente en een onafhankelijke commissie. Besluitvorming staat gepland voor begin 2008.

Bron: Gemeente Nijmegen