Aanbesteding stadsbrug van start

Nijmegen, 16 september 2008
 
Deze week start de aanbesteding voor de nieuwe Nijmeegse stadsbrug. Aannemers, architecten, ingenieurs en constructiebedrijven worden uitgenodigd om zich voor 24 oktober in te schrijven. De gemeente gaat zowel het ontwerp, als de bouw en het onderhoud aanbesteden.

Van de marktcombinaties die zich de komende maand aanmelden, worden er eind oktober vier geselecteerd. Dit zijn de partijen met wie de gemeente in gesprek gaat en die een ontwerp mogen gaan maken. De partij die binnen een vastgesteld budget een brug kan bouwen die het meest tegemoet komt aan de eisen en wensen van de gemeente, mag de brug gaan bouwen. Begin 2010 moet duidelijk zijn wie de brug gaat maken. Er volgt nog een besluit over de hoogte van de beschikbare budgetten voor de realisatie en voor het onderhoud.

De aanbesteding gebeurt volgens de methode van de concurrentiegerichte dialoog. Hierbij wordt tijdens het proces een aantal maal overlegd met de marktpartijen. Zo kan in samenspraak gezocht worden naar de beste oplossingen op architectonisch, technisch en juridisch gebied. Voordeel van deze manier van aanbesteden is dat er tussentijds gestuurd kan worden op de aanbiedingen en plannen.

De nieuwe brug krijgt 2×2 rijstroken, een gecombineerd fiets-voetpad in twee richtingen en ruimte die kan worden ingezet voor openbaar vervoer. De maximum snelheid op de brug wordt 50 km/uur. De lengte van de brug is ongeveer 1,5 kilometer.

Bron Gemeente Nijmegen