Nieuws kan u aanmelden door het persbericht te sturen naar redactie@nijmegenonline.nl.

Uw persbericht zal voorzien moeten zijn van een rechtenvrije foto. Daarnaast dient het persbericht in ‘Microsoft Word’ formaat opgemaakt te zijn.