Meer aandacht voor economie Achterhoek

Arnhem, 6 april 2007 

Achterhoekse economie moet meer aandacht krijgen

De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW Achterhoek en MKB Oost Nederland willen van de Achterhoekse gemeenten meer aandacht voor de regionale economie. Zo zou de Regio Achterhoek volgens het georganiseerde bedrijfsleven een regierol moeten spelen bij de standpuntbepaling rondom de N18. Ook zien zij een rol voor de Regio bij een aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en het formuleren van een visie rondom recreatie en toerisme in de Achterhoek.

De Regio Achterhoek is zich op dit moment aan het beraden op haar toekomst. Het georganiseerde bedrijfsleven maakt zich zorgen over die toekomst. Om die reden hebben zij een brief gestuurd aan alle colleges van B&W en gemeenteraadsleden in de Achterhoek waarin zij aangeven dat de Regio Achterhoek na de gemeentelijke herindeling volgens hen aan kracht heeft ingeboet. Als een van de oorzaken zien zij dat gemeenten op dit moment meer gericht zijn op hun eigen organisatie en ogenschijnlijk minder belang hechten aan het samenwerkingsverband binnen de Regio.

Deze ontwikkeling baart de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW Achterhoek en MKB Oost Nederland zorgen omdat zij een belangrijke speler in het economische krachtenveld in de Achterhoek zien wegvallen, terwijl er in de regio wel een aantal actuele zaken speelt die een regionale aanpak of coördinatie vereisen. Zo zullen de ontwikkelingen rondom de N18 na de gereedkoming van de MER een duidelijke regionale standpuntbepaling en een goede regie vereisen. Een rol die de Regio volgens het georganiseerde bedrijfsleven prima kan vervullen. Ook de regionale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek en de visie ten aanzien van gewenste ontwikkelingen rondom recreatie en toerisme vragen om coördinatie van de Regio Achterhoek.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland