Actieplan 2008-2011 voor wijk Hatert

Nijmegen, 18 september 2007

Actieplan 2008-2011 voor Nijmeegse krachtwijk Hatert gereed

De gemeente Nijmegen heeft samen met bewoners, organisaties en instellingen het wijkactieplan ‘Ongedeeld Hatert 2008-2011’ opgeleverd. Voor dit plan vraagt Nijmegen 25 miljoen euro ‘krachtwijksubsidie’ aan minister Vogelaar ter besteding aan jeugd, werkloosheid- en armoedebestrijding, aanpak van problemen achter de voordeur en ontmoeting. De gemeente investeert zelf al circa 65 miljoen euro in de ontwikkeling van Hatert en Nijmeegse woningcorporaties nog eens 60 miljoen.

Wijkbewoners, instellingen, ondernemers, verenigingen en organisaties uit Hatert hebben het afgelopen half jaar samen met de gemeente een actieplan opgesteld om de problemen in hun wijk aan te pakken. Omdat minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie Hatert heeft aangewezen als ‘krachtwijk’, mag de gemeente Nijmegen nu samen met de betrokkenen een voorstel doen voor de besteding van subsidiegelden voor wijkaanpak in de komende vier jaar.

Het wijkactieplan ‘Ongedeeld Hatert 2008-2011’ bestaat uit breedgedragen ideeën voor verbeterprojecten op het gebied van werkloosheid- en armoedebestrijding, jeugd, problemen ‘achter de voordeur’ en ontmoeting. De gemeente heeft het plan samengesteld op basis van honderden suggesties uit diverse bijeenkomsten met bewoners en andere betrokkenen in de wijk.

Met dit plan vraagt Nijmegen de minister om een bijdrage van ongeveer 25 miljoen euro voor maatregelen en projecten rond vier hoofdthema’s:
• Hatert thuis.
Aanpak van diverse problemen ‘achter de voordeur’, bijvoorbeeld met één meldpunt dat de hulpverlening door diverse instellingen coördineert.
• Jong Hatert.
Verbetering van ontwikkelingskansen voor Hatertse kinderen en jongeren, onder meer door een centrum voor jeugd en gezin op te starten.
• Hatert werkt.
Aanpak van werkloosheid en armoede, en bevorderen van arbeidsparticipatie met een actiecentrum ‘Hatert naar werk’.
• Hatert ontmoet.
Bevordering van sociale binding en integratie van verschillende bevolkingsgroepen, door het realiseren van ontmoetingsruimten en -activiteiten.

Dit plan wordt op 3 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad. Eveneens in oktober tekent de gemeente Nijmegen een overeenkomst met het Rijk, waarin wordt vastgelegd wat de gemeente en andere partijen in Nijmegen de komende vier jaar bijdragen aan de ontwikkeling van Hatert, en welk bedrag het Rijk bijdraagt.

De afgelopen jaren is er samen met bewoners en betrokkenen veel geïnvesteerd in de wijk. Voor de verdere ontwikkeling van Hatert investeert de gemeente Nijmegen de komende vier jaar zelf al circa 65 miljoen euro in onder andere armoedebestrijding, werk, inkomen, bijstand, onderwijs, wijkverbetering en een vernieuwd wijkcentrum, zoals vermeld in de stadsbegroting 2008-2011. De Nijmeegse woningcorporaties dragen ruim 60 miljoen bij voor verbetering van de leefbaarheid, nieuwbouw en onderhoud, mede in het kader van de wijkvisie ‘Hatert onder de pannen 2002-2017’.

De wijk Hatert is een van de 40 Nederlandse wijken die minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie in maart 2007 selecteerde op basis van haar ‘Actieplan Krachtwijk’. Krachtwijken komen in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk in wijkaanpakprojecten op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid.
 
Bron: Gemeente Nijmegen