Actieve strijd tegen straatroven en overvallen

Nijmegen, 6 november 2018

Actieve strijd tegen straatroven en overvallen

De gemeente Nijmegen bindt nog intensiever dan voorheen de strijd aan tegen straatroven en overvallen. De Veilige Wijkteams vervullen hierin een centrale rol.

Met de donkere dagen voor de deur is de gemeente in samenwerking met politie gestart met een aanpak om zoveel mogelijk overvallen en straatroven te proberen te voorkomen. Hierin wordt samengewerkt met politie en welzijnsorganisaties. Door data-analyse en door concrete tips is het de bedoeling problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Met data-analyse brengt de gemeente de grootste risicogebieden in kaart. De aanpak bevat verder onder meer actieve bezoeken aan ondernemers waarvan gebleken is dat zij in het verleden vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn geworden. Denk aan maaltijdbezorgers, eenpersoons-afhaalrestaurants en cafetaria’s. Daarnaast krijgen ondernemers flyers met preventietips. In het verleden is gebleken dat daders vaak jongens zijn tussen de 15 en 23 jaar. Jongeren die al eens in de fout zijn gegaan, krijgen bezoek van de politie om te laten merken dat ze nog in beeld zijn. Verder bekijkt de gemeente momenteel of er op een aantal scholen voorlichting gegeven kan worden over de consequenties van het plegen van een strafbaar feit voor zowel daders als slachtoffers.

Een ander instrument dat vaker ingezet zal worden is Burgernet. Niet alleen direct na een incident, maar ook een dag later krijgen deelnemers informatie over een incident en wordt aan getuigen gevraagd zich te melden. Ook zullen gemeente en politie bij ondernemers onderzoeken of er behoefte is aan preventietrainingen en –tips. Hiervoor zijn gratis digitale leervormen beschikbaar.

Burgemeester Bruls vindt de preventieve aanpak belangrijk: “Ieder jaar blijkt dat tijdens de donkere dagen het aantal berovingen en overvallen toeneemt. We willen er zoveel mogelijk aan doen om dit te keren, niet alleen door opsporen van daders, maar ook door acties te ondernemen waardoor het aantal incidenten afneemt. Want elke beroving of overval is er eentje teveel”.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen