Actieweek Doorzettuh! jongeren, 8-12 sept

Nijmegen, 8 september 2008
 
Actieweek Doorzettuh! voor jongeren
 
Veel scholieren weten de stap van vmbo naar mbo niet te maken. Ze haken in de zomer af en behalen daardoor geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Daarom vindt van 8 tot 12 september in het hele land de actieweek ‘Doorzettuh!’ plaats. In Nijmegen wordt komende week invulling gegeven aan deze week via gastlessen waarin eerstejaars mbo-leerlingen, leerkrachten en begeleiders van ROC-Nijmegen uitleg krijgen over de kwalificatieplicht en het Nijmeegse Jongerenloket.
 
De sessies met leerkrachten en begeleiders vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdagochtend 8, 9 en 10 september. De groepsgesprekken met leerlingen (die studeren voor een baan in de kappersbranche, detailhandel en horeca) vinden plaats op woensdag en op donderdagmiddag. Daarbij zijn onder andere aanwezig wethouders Onderwijs uit de regio, kwalificatieplichtambtenaren en medewerkers van het Jongerenloket.
 
Achtergrondinformatie:
Nederland heeft als enige land in de wereld een kwalificerende leerplicht tot 18 jaar. Met de invoering van de kwalificatieplicht hoopt het kabinet dat maximaal 19.000 extra leerlingen een havo-, vwo- of mbo 2- diploma (startkwalificatie) zullen behalen. De kwalificatieplicht is ingevoerd omdat veel 16- en 17-jarigen het onderwijs zonder een startkwalificatie (mbo 2-diploma) het onderwijs verlaten.
 
De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren die na de volledige leerplicht nog geen startkwalificatie hebben, een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet 5 dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Een voorbeeld hiervan is de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Juist deze combinaties van leren en werken zijn een uitkomst voor een deel van de 16- en 17- jarigen.
 
Om te voorkomen dat jongeren in de regio Nijmegen buiten de boot vallen is begin dit jaar het Jongerenloket opgestart. Aan dit jongerenloket nemen naast Nijmegen de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan den Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen deel. Daarnaast participeren het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Deze instanties werken al regionaal, zodat het jongerenloket aansluit bij hun klantbestanden. Tevens zijn op 1 september drie kwalificatieplicht-ambtenaren in dienst van de gemeente Nijmegen getreden. Deze functionarissen zijn werkzaam voor de regio Nijmegen. De actieweek wordt eveneens benut om het werk van deze nieuwe ambtenaren over het voetlicht te brengen.
 
De doelgroep van deze nieuwe medewerkers en het Jongerenloket bestaat uit jongeren van 17 tot 23 jaar die in de regio Nijmegen wonen en geen startkwalificatie en/of werk hebben. De taak voor het loket en de kwalificatieplicht-ambtenaren is om deze jongeren op te sporen, te registreren en indien nodig (terug) te leiden naar school of werk. Belangrijk uitgangspunt voor het loket is dat deze jongeren actief worden opgespoord en benaderd. Met die aanpak verwachten de regiogemeenten ook de jongeren die zich zelf niet melden, beter te kunnen helpen. Naar verwachting gaat het in de eerste twee jaren om 750 jongeren per jaar en na het inlopen van de achterstand om jaarlijks 350 jongeren.

Bron Gemeente Nijmegen