AED in iedere politieauto

Eerste Gelderse korps met AED in politievoertuig
 
Regiopolitie Gelderland-Zuid, 07-01-2009
 • Woensdag 7 januari is de eerste AED, een Automatische Externe Defibrillator, ingebouwd in een politieauto van het korps Gelderland-Zuid. Op het politiebureau in Groesbeek overhandigde de burgemeester van Groesbeek, de heer Prick, aan de nieuw teamchef van Groesbeek, mevrouw Van Kempen, een AED die zal worden ingebouwd. Iedere politieauto in de regio Gelderland-Zuid wordt vóór half februari voorzien van een AED. Dit moet er toe leiden dat agenten ter plaatse beter eerste hulp kunnen verlenen bij hartfalen.

De Raad van Hoofdcommissarissen heeft eind 2007 besloten dat alle noodhulpauto’s van de politie voorzien moeten worden van een AED (Automatische Externe Defibrillator). De achterliggende reden is dat de politie vaak als eerste bij een ongeval of een melding van onwelwording aanwezig is. Door de beschikking te hebben over de AED kan vrijwel direct gestart worden met het verlenen van eerste hulp bij een hartstilstand, wat de overlevingskans van het slachtoffer enorm kan vergroten.
Half februari zijn alle auto’s van het korps Gelderland-Zuid ingericht met een AED. Voor 1 maart zijn ook alle politiemotoren uitgerust met een AED.
In de politiebureaus in Tiel, Wijchen, Ewijk, Nijmegen (hoofdbureau) en het trainingscentrum in Elst komen ook AED’s te hangen. De BHV’ers op deze locaties zijn opgeleid voor het gebruik ervan.

Burgemeester Prick heeft zich in het Regionaal College, het bestuur van de politieregio, altijd sterk gemaakt voor de invoering van een AED op een politieauto. Hij is dan ook degene die aan de nieuwe teamchef van Groesbeek, mevrouw Van Kempen, een AED overhandigde. In totaal worden 110 AED’s ingebouwd.
 
Lees verder…