Afspraken woonruimteverdeling Nijmegen

Nijmegen, 26 augustus 2008
 
Nieuwe afspraken over woonruimteverdeling
 
De gemeente Nijmegen en de woningcorporaties in Nijmegen hebben de bestaande afspraken over de woonruimteverdeling aangevuld. Dit zal de doelstelling van een ongedeelde stad een stap dichterbij brengen.
 
 
Afgesproken is dat in de wijken met een bovengemiddeld aandeel hogere inkomens alle vrijkomende woningen van de woningcorporaties worden toegewezen aan lagere inkomens. Het gaat om de wijken Hazenkamp, Hunnerberg en Lent. In de overige wijken waar nu minder dan gemiddeld aan lage inkomens wordt toegewezen wordt voortaan één op de drie vrijkomende woningen toegewezen aan die groep huishoudens. Dit zijn Altrade, de Weezenhof, de Kampwijken, Lankforst, St. Anna, Goffert en Hatertse Hei.
Met deze afspraken is gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad om de wijken te benoemen waar lagere inkomens meer voorrang krijgen. Dit stuitte aanvankelijk op verzet van de woningcorporaties, maar nu is er toch overeenstemming bereikt over dit punt.
Met de afspraak wordt een bijdrage geleverd om wijken meer gemengd te maken, en lagere inkomens een betere kans te geven om in gewilde wijken een huis te krijgen. In totaal gaat het om zo’n honderddertig woningen op jaarbasis.

Bron Gemeente Nijmegen