Onderzoek schouwburgdirecteur Albert Krielen

Nijmegen, 23 april 2009

Nijmeegs college laat onderzoek instellen naar schouwburgdirecteur

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders laat een onafhankelijk feitenonderzoek doen naar de opgestapte schouwburgdirecteur Albert Krielen. Ook het toezicht op de directeur door de Raad van Toezicht en het gemeentebestuur wordt onderzocht. Burgemeester Thom de Graaf heeft namens het college onderzoeksbureau Deloitte gevraagd om het onderzoek uit te voeren.

De directeur van de NV Mensec stapte onlangs op nadat er vragen waren gerezen over zijn declaratiegedrag en de juistheid van zijn cv. Het onderzoek moet het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad in staat stellen een oordeel te vormen over het functioneren van de directeur en het toezicht daarop. Ook de vragen van de gemeenteraad over mogelijke strafrechtelijke gedragingen en het verhalen van de kosten op de directeur worden daarin meegenomen.

De Raad van Commissarissen van de NV Mensec heeft aangegeven volledig mee te werken aan het onderzoek. Het college wil de onderzoeksresultaten half juni presenteren aan de gemeenteraad.

Bron Gemeente Nijmegen