Allochtonen ondernemender dan autochtonen

Arnhem, 23 mei 2007

Van het totaal aantal starters in het gebied van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland is 15% van allochtone afkomst, terwijl deze groep maar 8% van de bevolking in dit gebied vormt. Dit en meer blijkt uit de starters- en ondernemersprofielen van 2006 die de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland jaarlijks opstelt.

Dat het aantal starters flink in de lift zit de laatste jaren is al bekend. Uit een analyse van de startersprofielen blijkt daarnaast dat het aantal allochtone starters in 2006 met 32% is gestegen ten opzichte van 2005, terwijl het totaal aantal starters ‘slechts’ met 18% is toegenomen. De toename wordt gevoed door de explosieve groei van het aantal Poolse starters. Allochtone starters zijn met name te vinden in de bouw, detailhandel en facilitaire diensten.

Van het totaal aantal starters valt bijna tweederde (63%) in de leeftijd 25 – 45 jaar. Van het totaal aantal ondernemers valt nog niet de helft in deze leeftijdsgroep (49%). De gemiddelde leeftijd van een starter is 37 jaar. Het aandeel vrouwelijke starters is de laatste jaren gestegen tot 31%. Van het totaal aantal ondernemers is 29% vrouw.

Ook heeft de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland een analyse gemaakt van het succes van de startende ondernemer. Dit is gedaan door te kijken welk percentage van de starters nog bestaat na enkele jaren. Van de ondernemers die in 2002 en 2003 hun bedrijf zijn gestart is een relatief groot aandeel respectievelijk 48% en 54% inmiddels opgeheven.

Starters- en ondernemersprofielen
In de starters- en ondernemersprofielen analyseert de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland jaarlijks enkele basiskenmerken van de ondernemer zoals, het geboorteland, de leeftijd en de sexe.

Over de Kamer van Koophandel
De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland stimuleert het economisch functioneren van de regio. De Kamer houdt gegevens over ondernemingen en rechtspersonen in Centraal Gelderland bij in het Handelsregister. Op die manier beschikken ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden steeds over betrouwbare en actuele gegevens. Jaarlijks verstrekt de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland ruim 1,3 miljoen keer informatie uit het handelsregister aan ondernemers, overheden en intermediairs; landelijk is dit zelfs ruim 28 miljoen keer. Dit gebeurt steeds meer digitaal. De landelijke website www.kvk.nl wordt maandelijks door 1,9 miljoen bezoekers bezocht. In het Handelsregister van Centraal Gelderland staan meer dan 100.000 ondernemingen, stichtingen en verenigingen ingeschreven. De KvK Centraal Gelderland heeft dagelijks ruim 500 klantencontacten. Ze geeft voorlichting over onderwerpen als start, internationale handel, bedrijfsoverdracht- en overname en wet- en regelgeving. Per jaar worden er bijna 150 seminars over deze onderwerpen georganiseerd. Daarnaast zorgt de Kamer van Koophandel vanuit een onafhankelijke positie voor ruimte om te ondernemen en de ondersteuning en de bevordering van economische belangen van alle ondernemingen in de regio.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland