Uitbreiding steun aan Antilliaanse gemeenschap

Nijmegen, 20 mei 2008

In mei 2007 heeft de Antilliaanse gemeenschap het zogenaamde ‘Signaaldocument’ aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en een afvaardiging van de gemeenteraad. In het document benoemen de Antilliaanse zelforganisaties en kerkelijke genootschappen in Nijmegen gezamenlijk actie- en verbeterpunten op tien onderwerpen. Het college heeft in de Perspectiefnota 2008-2011 150.000 euro per jaar gereserveerd om de maatregelen in samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap te realiseren.

De komende jaren wordt vooral extra ingezet op:
• een steunpunt met een laagdrempelig spreekuur voor Antillianen door Antilliaanse hulpverleners en inkoop van hulpverlening voor specifieke problemen die leven in de Antilliaanse gemeenschap;
• opvoedingsondersteuning voor en door Antillianen;
• versterking van Antilliaanse organisaties en kerkelijke genootschappen, en meer culturele en maatschappelijke activiteiten door en voor Antillianen

De selectie van deze aanbevelingen is in nauwe afstemming met de Antilliaanse organisaties, sleutelfiguren en uitvoerders van de projecten van het Bestuurlijk Arrangement Antilliaanse risicojongeren 2005-2008 tot stand gekomen. Voor de overige verbeterpunten wordt aangesloten bij regulier gemeentelijk beleid of bij de uitvoering van het Bestuurlijk Arrangement.

Sinds 2005 schenkt de gemeente Nijmegen speciale aandacht aan Antilliaanse risicojongeren, op basis van een Bestuurlijk Arrangement 2005-2008 dat de gemeente met het Rijk sloot. Dit omvat bijvoorbeeld extra inzet tegen schoolverzuim, een project voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie, een re-integratieproject voor uitkeringsgerechtigden en outreachend jongerenwerk, dat risicojongeren begeleidt naar school, werk of zorg.

Bron Gemeente Nijmegen