Antroposofie en Brussel – Actie

Voorkom beperking van antroposofische initiatieven

Zeist, mei 2008

Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie / ELIANT

Of we nu ja of nee zeggen tegen een Europese Grondwet, wetten en regels uit ‘Brussel’ krijgen steeds meer invloed op het leven binnen nationale grenzen. Wie zijn stem niet laat horen in de Europese organen – Ministerraad, Commissie en Parlement – heeft weinig recht van spreken. Daarom hebben de belangrijkste internationale antroposofische koepelorganisaties zich aaneengesloten in een Europese Alliantie voor Toegepaste Antroposofie, ELIANT (sinds 29.6.2006).

Via deze Europese alliantie willen de koepelorganisaties in Brussel laten zien dat antroposofie en de daaruit ontwikkelde initiatieven, instellingen en bedrijven staan binnen de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en vrijheid van keuze in een pluriforme samenleving. Daarom is een gemeenschappelijk handvest opgesteld.

Door ondertekening van dit handvest kan iedereen die de toegepaste antroposofie een warm hart toedraagt en op Europees niveau wil ondersteunen dit persoonlijk aan ‘Brussel’ duidelijk maken. Bent u een voorstander van biologisch-dynamische landbouw, van vrijeschoolpedagogie, antroposofische gezondheidszorg, psychiatrie, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en andere vruchtbare toepassingen van de antroposofie, dan is dit de weg en het moment om dat met uw stem te bekrachtigen.

ELIANT wil een miljoen handtekeningen verzameld hebben in Europa. Dit aantal heeft een belangrijk politiek gewicht. Wij willen als Nederlanders hierin ook ons aandeel leveren.

Lees verder op: www.eliant.nl