Archieven Ubbergen: o.a. aanleg kabelbaan Beek

Nijmegen. 25 april 2007

Archieven Ubbergen ondergebracht bij Regionaal Archief Nijmegen

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de archieven van de gemeente Ubbergen erbij gekregen. Het gaat om 100 meter archief uit de periode 1811-1985. Bezoekers kunnen vanaf 10 mei op www.nijmegen.nl/archief kijken of er interessante stukken voor hen bijzitten.

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de archieven van de gemeente Ubbergen geïnventariseerd. Hierdoor kunnen geïnteresseerden via de website van het archief zien welke stukken aanwezig zijn. Op deze manier kunnen ze hun bezoek aan de studiezaal van het archief voorbereiden, waar ze de stukken daadwerkelijk kunnen inzien.

De historische waarde van het archief is aanzienlijk. Aardige onderdelen zijn bijvoorbeeld stukken en tekeningen over de (veranderende) landsgrens met Duitsland uit de periode 1945-1978, plannen voor de aanleg van een kabelbaan te Beek / Berg en Dal, 1959-1962, correspondentie betreffende de blauwe reigerkolonie te Ubbergen, 1936-1949 en stukken over de opvang en begeleiding van Surinamers, 1975-1979.