Architecten-atelier voor Staddijk-Noord, 17 nov

Nijmegen, 14 november 2007

Op zaterdag 17 november is Landhuis De Duckenburg, Lankforst 51-01, van 10.00 tot 15.00 uur de plek voor het architecten-atelier voor nieuw te bouwen huizen in Staddijk-Noord. Iedereen met ideeën over milieuvriendelijk bouwen en wonen, energiebesparing of toepasselijke bouwmaterialen, of over origineel ontwerpen, passend in het groen, is van harte welkom om aktief mee te ontwerpen.

Aan de zuidrand van Nijmegen ligt het Stadspark, met uitgebreide sportvoorzieningen. Onderdeel van de herstructureringsplannen voor Dukenburg, het stadsdeel waar de Teersdijk toe behoort, is de ontwikkeling van het gebied tussen Staddijk, van Boetbergweg en A73. Hier wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met zowel huurwoningen als koopwoningen, allemaal laagbouw. Voor het ontwerp van deze nieuwe woningen zijn architectenburo 024architecten en opMAAT aangezocht.

Architecten-atelier
Samen met de gemeente organiseren beide bureaus een open atelier. ‘Open’ betekent dat iedereen welkom is, niet alleen direct betrokken bewoners, maar iedereen die met zijn of haar ideeën over bouwen en wonen een bijdrage kan leveren aan het toekomstige eigen karakter van de nieuwe wijk temidden van veel groen en water.

Vervolg
Vervolgbijeenkomsten staan op de kalender voor 6 december van 19.30 tot 22.00 voor een tussentijds verslag. Op 13 december, op dezelfde tijd, vindt de definitieve presentatie plaats.

Bron: Gemeente Nijmegen