Meer maatwerk in armoedebestrijding

Nijmegen, 12 juni 2007

Nijmegen wil dat meer mensen gebruik maken van maatregelen voor armoedebestrijding. De gemeente heeft een ruimhartig beleid, maar daar wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Naast een voorlichtingscampagne kunnen mensen met een minimuminkomen hulp krijgen bij het aanvragen van aanvullende voorzieningen. Bijzondere bijstand kan vanaf volgend jaar ook bestaan uit ‘natura’ als wasmachines en koelkasten.

Burgemeester en wethouders willen dat mensen die het nodig hebben vaker gebruik maken van inkomenssteun. Gebleken is dat veel mensen de regelingen niet kennen of het aanvragen te moeilijk vinden. Daarom gaan medewerkers van Stichting het Inter-lokaal mensen opsporen die in aanmerking komen voor inkomenssteun. Ze helpen mensen vervolgens thuis bij het invullen van de wirwar aan formulieren. In deze zogenoemde formulierenbrigade werken drie beroepskrachten van het Inter-lokaal en twintig bijstandsgerechtigden met een werkervaringbaan, die een opleiding volgen tot maatschappelijk of juridisch medewerker. Zij werken vanuit instellingen als Stichting Welzijnswerk Ouderen Nijmegen (SWON) en NIM Maatschappelijk Werk.

Al ruim een half jaar voert de gemeente samen met sociale instellingen in de stad campagne onder het motto “Een laag inkomen? Vraag om een bijdrage”. Via directe voorlichting en verschillende media worden mensen met een laag inkomen op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor inkomenssteun. Met een speciaal ontwikkelde inkomenscheck op internet kunnen mensen nagaan of ze in aanmerking komen voor deze steun. Het aanvragen zelf is vereenvoudigd. De campagne levert resultaat op, maar bereikt niet alle mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom willen burgemeester en wethouders de aanpak verbreden met meer persoonlijk gerichte acties. De wijkspreekuren in Dukenburg en Oud-West zijn jammer genoeg stop gezet omdat het bezoek aan deze spreekuren tegenviel.

Een ander spoor is de verstrekking van bijzondere bijstand in natura zoals wasmachines en koelkasten. Sinds mei 2006 loopt er een proef om de verstrekking van gebruiksgoederen rechtstreek te laten verlopen. Dit blijkt in de smaak te vallen omdat cliënten meer waar voor hun geld krijgen. De gemeente kan door een grotere afname bij de leveranciers korting bedingen. Vanaf 1 januari 2008 willen burgemeester en wethouders deze methode voor meer gebruiksgoederen invoeren.

De gemeenteraad buigt zich op 27 juni over het pakket aan maatregelen.