Artist in Residence – Thomas Verbogt

Nijmegen, 13 juli 2010

Thomas Verbogt eerste Artist in Residence

In oktober betrekt schrijver Thomas Verbogt als eerste ‘Artist in Residence’ het Besiendershuis. In het project Artist in Residence biedt de gemeente kunstenaars de kans om twee maanden lang in Nijmegen te verblijven en een speciaal project te creëren dat is geïnspireerd op de stad. De gasten verblijven in het monumentale Besiendershuis, dat speciaal voor dit project geschikt is gemaakt.

Het project Artist in Residence in het Besiendershuis is vorig jaar vastgesteld in de gemeenteraad. De afgelopen tijd is gebruikt om het concept verder aan te scherpen en uit te werken. De gemeente kiest er in het vernieuwde concept voor om het culturele veld in Nijmegen sterker bij de uitvoering te betrekken. Het project krijgt begeleiding van een intendant, Andree van de Kerckhove, die Nijmeegse organisaties uitnodigt om een ‘gast’ aan te dragen. Het kan hierbij gaan om een gerenommeerde kunstenaar, maar ook een architect of iemand uit de theaterwereld.
De artist in residence verblijft zo’n twee maanden in het Besiendershuis. In deze periode werken gast en gastheerorganisatie samen aan een bijzonder ‘evenement’ en/of onderzoek. Aan het eind van het verblijf ontwikkelt de gast publieksactiviteiten, bijvoorbeeld een expositie, lezing, publicatie, voorstelling, of debat, waardoor het project een gezicht naar buiten krijgt.

De bedoeling van het project is dat het de interactie tussen Nijmeegse culturele organisaties zal versterken en een stevige uitstraling voor de stad zal hebben.
De gemeente draagt de eerste gast voor: de schrijver Thomas Verbogt. Verbogt heeft sterke banden met Nijmegen. Hij groeide in deze stad op, ging naar school en studeerde hier. De schrijver is tijdens zijn artist-in-residence-schap gast van de gemeente Nijmegen, maar komt als het ware ook ‘thuis’ in Nijmegen.

De gemeente wil vanaf 2011 gasten laten voordragen door andere instellingen in de stad, die als partners in het project participeren. Door de Nijmeegse kunst- en cultuurorganisaties actiever te betrekken en te vragen kunstenaars als gast voor te dragen, ontstaat een breder draagvlak en een grotere betrokkenheid, is de verwachting. Er ontstaat een roulerend gastheerschap. Zo kunnen de organisaties programma’s ontwikkelen die zowel het imago als de bekendheid van de gastinstelling op zich, als de gehele sector kunst en cultuur in Nijmegen versterkt.

In juni 2011 evalueert de gemeente het project, op proces, inhoud en draagvlak. Dan hebben er vijf gasten gebruik gemaakt van het Besiendershuis.

Omdat het Artist in Residence project later van start gaat dan beoogd, heeft de gemeente gezorgd voor een tussentijdse passende invulling voor het Besiendershuis. Het afgelopen jaar is het Besiendershuis locatie geweest voor culturele activiteiten. Momenteel maakt de Galerie Zeven Zomers Art gebruik van de locatie. Deze invulling zal voortgezet worden tot aan de start van het Artist in Residence project.

Bron Gemeente Nijmegen