PvdA – Ziek van je eigen huis – Balansventilatie

Nijmegen, 3 april 2008

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen over balansventilatie en het daaruit voortkomende slechte klimaat in veel nieuwbouwhuizen. 

Vragen van Stijn Verbruggen namens de PvdA-fractie.
Onderwerp: ‘Ziek van je eigen huis’

Geacht College,

Op 30 maart 2008 besteedde het televisieprogramma Zembla onder de titel ‘Ziek van je eigen huis’ aandacht aan balansventilatie (of: warmte-terug-win-installatie: WTW), naar aanleiding van honderden gezondheidsklachten uit de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Diverse media hebben er sindsdien over bericht. Zo stelt de Overijsselse GGD in De Stentor van 3 april 2008: ‘Als je de keuze hebt, laat dan geen balansventilatiesysteem aanbrengen’.

Inmiddels is duidelijk dat balansventilatie niet per definitie tot problemen hoeft te leiden, maar dat er wel veel klachten zijn. In een opinieartikel in NRC op 3 april 2008 verscheen, geeft iemand die betrokken was bij het onderzoek in Vathorst aan dat veel problemen zijn te herleiden tot verkeerd gebruik of verkeerde installatie van het systeem. Een groot deel van de nieuwbouwwoningen voldoet al bij oplevering niet aan de eisen. En onder andere in Amersfoort bleek dat het toezicht op de bouwvoorschriften door gemeenten regelmatig tekort schiet.

Voor zover de PvdA-fractie weet, wordt balansventilatie ook toegepast bij een deel van de nieuwbouw in Nijmegen-Noord. De PvdA-fractie wil u daarom de volgende vragen stellen:

Voor zover de PvdA-fractie weet, wordt balansventilatie ook toegepast bij een deel van de nieuwbouw in Nijmegen-Noord. De PvdA-fractie wil u daarom de volgende vragen stellen:

1. Bij hoeveel woningen in Nijmegen is balansventilatie / WTW reeds toegepast en bij hoeveel woningen die op dit moment gebouwd worden wordt dit systeem toegepast?
2. Deelt u de zorgen van de PvdA-fractie over de gezondheid van inwoners van Nijmegen van wie de huizen worden voorzien van balansventilatie?
3. Op welke manier toetst de gemeente de naleving van bouwvoorschriften, in het bijzonder voorafgaand aan de oplevering en met betrekking tot de ventilatiesystemen? Wordt bij deze controles aandacht besteed aan de ventilatiesystemen?
4. Vormen de problemen in Vathorst en andere nieuwbouwwijken voor u aanleiding om extra toe te zien op de juiste installatie van de balansventilatiesystemen bij nieuwbouwwoningen in Nijmegen?
5. Neemt u contact op met de betreffende ontwikkelaars om te vernemen hoe zij zorgen voor correcte installatie van de ventilatiesystemen en hoe bewoners geïnformeerd worden over het noodzakelijke onderhoud?
6. Zijn er redenen om af te zien van het gebruik van balansventilatie of volstaat (extra) toezicht en controle?
7. Welke andere manieren zijn er om de klimaatdoelstellingen bij nieuwbouw te realiseren?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA-fractie,

Stijn Verbruggen

Bron: PvdA Nijmegen