Basisschool De Kleine Wereld – Sportieve School

Opening van de Sportieve basisschool "De Kleine Wereld"

Een Sportieve School is een basisschool waar sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats innemen, zowel tijdens als na schooltijd. In Nijmegen worden steeds meer basisscholen Sportief. Op woensdag 17 oktober gaat basisschool “De Kleine Wereld” feestelijk van start als dertiende Sportieve School.

Een Sportieve School heeft een gediplomeerde vakleerkracht in dienst voor de lessen bewegingsonderwijs. Na schooltijd organiseert een sportleider sportactiviteiten in of in de nabijheid van de school. Dit gebeurt heel vaak in samenwerking met sportverenigingen.
Basisschool “De Kleine Wereld” viert op 17 oktober haar start als Sportieve School. Om 10.00 uur is er een officieel openingswoord en een ballonnenwedstrijd. Daarna kunnen de leerlingen deelnemen aan diverse sportclinics die worden aangeboden door Nijmeegse sportverenigingen. De kleuters kunnen een spellencircuit afleggen in en om de school.

Bron: Sportservice Nijmegen