Waalfront – Gemeente koopt bedrijfsterrein NUON

Nijmegen, 10 april 2008

De gemeente Nijmegen heeft het bedrijfsterrein en de gebouwen van NUON in Nijmegen-West gekocht. De aankoop is nodig om de ontwikkeling van het Waalfront mogelijk te maken. Voor de in het gebouw gevestigde bedrijfsonderdelen zoekt het energiebedrijf een alternatieve locatie in Nijmegen of omgeving.

De aankoop van de grond en opstallen is gefinancierd met subsidie vanuit het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO). De provincie stelt negen miljoen euro beschikbaar voor de verwerving van bedrijven in het kader van Koers West, waar de ontwikkeling van het woon-werkgebied Waalfront onderdeel van is.

De gebouwen aan de Winselingseweg 10 huisvesten twee bedrijfsonderdelen van NUON: het Infrabedrijf en Dynamicon, dat zich bezighoudt met openbare verlichting. Het gaat in totaal om zo’n 250 werkplekken. NUON is op zoek naar alternatieve huisvesting in Nijmegen en omgeving om de betreffende bedijfsactiviteiten in voort te zetten. Het energiebedrijf kan nog tot 1 juli 2009 gebruikmaken van het huidige kantoor met portiersloge en het voorliggende parkeerterrein. Hiervoor is een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten. Na afloop daarvan zal de gemeente het terrein inzetten om de plannen voor het Waalfront te verwezenlijken.

Het industriegebied waar het NUON-terrein toe behoort, wordt de komende jaren getransformeerd tot het Waalfront. Een kilometerlang gebied langs de Waal om in te wonen, werken en recreëren. Er komen zo’n 2.650 nieuwe woningen voor met name starters en senioren, diverse voorzieningen en openbare ruimte. In maart 2007 zijn de ambities voor dit gebied vastgelegd in het Masterplan Waalfront. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan voor het gebied. Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW), waarin gemeente Nijmegen en ontwikkelaar Rabo Vastgoed samenwerken, draagt zorg voor de realisatie van het Waalfront. Na vaststelling van het bestemmingsplan start het OBW met de ontwikkeling van het gebied. Dat zal ongeveer vijftien jaar duren.

Bron: Gemeente Nijmegen