Beleef Nijmegen – Lindenberg, 23 okt

Donderdag 23 oktober 2008
Cultuurdebat – Beleef Nijmegen, leve de cultuur?!

 
Waar ligt de kracht van de cultuur in Nijmegen? Wat zijn de parels waarmee Nijmegen kan pronken? En waar ligt de zwakte van de Nijmeegse cultuur? En wat kan of moet er worden gedaan om de cultuur in Nijmegen verder te versterken?
In een debat in De Lindenberg wordt een tussenbalans opgemaakt van het Nijmeegse cultuurbeleid van de afgelopen jaren en worden aanbevelingen gedaan over hoe verder te gaan. De avond start met een bijdrage van hoogleraar vrijetijdswetenschappen Hans Mommaas, die vanuit het huidige cultuur terugblikt op de adviezen in het in 2000 verschenen rapport Cultuur aan de Waal en koppelt deze aan een visie voor de toekomst. Centraal staat het onderzoeken van mogelijke verbindingen tussen de sectoren cultuur, onderwijs en economie. Hoe kunnen de kwaliteiten van deze sectoren elkaar versterken?
Bijdragen daarover komen van Bart Vaessen, voorzitter van het Cultuurnetwerk Nijmegen, Elrie Bakker, voorzitter stichting binnenstadsmanagement Nijmegen, Peter Seijbel, beleidsmedewerker cultuur van scholengemeenschap SSGN en cultuurwethouder Hannie Kunst. Gespreksleider van deze avond is journalist Piet-Hein Peeters.

Na afloop van het debat speelt in het café van De Lindenberg het Hans Kwakkernaat Trio.
 
Donderdag 23 oktober / debat op locatie in De Lindenberg / aanvang 20 00 uur / gratis toegangskaarten verkrijgbaar aan de kassa van LUX (tot 23 oktober 16 00 uur, daarna vanaf 19 30 uur bij de ingang van de zaal in De Lindenberg) / reserveren via 0900 5 89 46 36 (kassa LUX)

Debat op initiatief van de Gemeente Nijmegen