Benjamin Koolstra directeur Keizer Karel Podia

Nijmegen, 5 februari 2010

Benjamin Koolstra nieuwe directeur Keizer Karel Podia in Nijmegen

Benjamin Koolstra wordt per 1 april 2010 de nieuwe directeur/bestuurder van de Keizer Karel Podia in Nijmegen. De podia bestaan uit Concertgebouw De Vereeniging en Stadsschouwburg Nijmegen.

Koolstra (48) is thans directeur van de Stadsgehoorzaal in Kampen. Tot voor kort was hij tevens ad interim-directeur voor de Stedelijke Musea in Kampen en adviseur in de culturele sector. Koolstra was onder meer werkzaam voor de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en Theater van het Oosten in Arnhem. Zijn belangrijkste, huidige nevenfuncties zijn het voorzitterschap van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) en ad interim het voorzitterschap van het Bureau Promotie Podiumkunsten (BPP).
 
Koolstra gaat bij de Keizer Karel Podia op de korte termijn een bijdrage leveren aan het organisatie ontwikkelingsproces en aan het realiseren van nieuwe, cultureel meer aansprekende ambities. Op de lange termijn moeten de podia een vanzelfsprekende samenwerkingspartner worden voor de andere culturele organisaties in stad en regio.
 
Vanaf heden gaat de heer Koolstra zich al op parttime basis inwerken.
 
De heer Th. de Graaf, vertegenwoordiger van de aandeelhouder van de Keizer Karel Podia en de heer L. Visser, voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn bijzonder verheugd met de benoeming van de heer Koolstra als directeur/bestuurder en wensen hem succes bij de vervulling van zijn toekomstige functie.

Bron Keizer Karel Podia