Beschaving en barbaarsheid in Europa

Woensdag 3 december 2008 / 20.00 – 22.00 uur
Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen

Beschaving en barbaarsheid hand in hand in Europa van de twintigste eeuw
Hannah Arendt Lezing door Bernard Wasserstein

Het Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert samen met dagblad Trouw en de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep Hannah Arendt, de Hannah Arendt Lezing door Bernard Wasserstein. Titel van de lezing is Barbarism in Civilization: How to Write and How not to Write the History of Twentieth Century Europe. Deze vindt plaats op woensdag 3 december 2008 van 20.00 – 22.00 uur in de Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2. Na de lezing gaat filosoof Dirk De Schutter met Wasserstein in gesprek. Folkmuziekgroep Parazar verzorgt een muzikaal intermezzo. Lezing en discussie zijn in het Engels. Voorafgaand aan de lezing vindt een korte voorbespreking plaats van 19.00 – 19.30 uur over Hannah Arendt. Meer informatie op www.ru.nl/sp/wasserstein
 
Het egoïsme, de hebzucht, leugens en wreedheden van de vorige eeuw vormen de grondstof voor het Europa van nu, stelt historicus en filosoof Bernard Wasserstein. Hij schetst in de Hannah Arendt Lezing hoe moeilijk het is Europa te definiëren, laat staan haar geschiedenis te beschrijven.
 
De twintigste eeuw was voor Europa een eeuw van vooruitgang. De levensstandaard ging omhoog, analfabetisme verdween, en voor vrouwen, minderheden en homo’s ontstond uitzicht op een leven met gelijke kansen. Maar tegelijk ging Europa gebukt onder bloedig geweld dat ten koste ging van miljoenen mensenlevens. Beschaving en barbaarsheid waren niet elkaars tegengestelden, maar gingen hand in hand.
 
De politiek denker Hannah Arendt (1906-1975) verwonderde zich in haar tijd al over dit soort politieke fenomenen. Zij ontwikkelde opmerkelijke theorieën over onder andere de banaliteit van het kwaad, revolutie, en de oorsprong van het totalitarisme. Bernard Wasserstein gaat tijdens zijn lezing op zoek naar de relevantie van de ideeën van Hannah Arendt voor het Europa van nu.
 
Prof. Bernard Wasserstein (1948) is hoogleraar Moderne Europese Joodse en Midden-Oosten- geschiedenis aan de Universiteit van Chicago en specialist op het terrein van politiek en diplomatie in het twintigste-eeuwse Europa. In september 2008 verscheen van zijn hand Barbarij en beschaving. Een geschiedenis van Europa in onze tijd (Uitgeverij Nieuw Amsterdam).
 
Prof.dr. Dirk De Schutter is onderzoeker aan het Heyendaal Onderzoeksprogramma van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Filosofie aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Hij vertaalt en becommentarieert het werk van Hannah Arendt.
 
Aanmelding
Deelname kost € 10,-. Medewerkers en alumnipashouders van de Radboud Universiteit Nijmegen en abonnees van Trouw betalen € 6,-. Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben gratis toegang. Inschrijven is verplicht en kan via www.ru.nl/sp/wasserstein