Beter zicht op energieverbruik stad Nijmegen

Nijmegen, 14 juli 2008

Nijmegen krijgt beter zicht op energieverbruik in de stad
Continuon overhandigt eerste Energie Atlas aan gemeente Nijmegen

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan wil de overheid landelijk komen tot twee procent energiebesparing per jaar. Nijmegen is ambitieuzer. Via de gemeentelijke klimaatcampagne ‘Ons Groene Hert’ (www.onsgroenehert.nl) probeert de gemeente om stadsbreed jaarlijks 3 procent energie te besparen. Met de cijfers die Continuon levert kan de gemeente monitoren of de inspanningen op het gebied van energiebesparing (o.a. dmv het stimuleren van betere woningisolatie) en zonne- en windenergie zijn vruchten afwerpt. Continuon wil met de E-Atlas een concrete bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten in haar verzorgingsgebied.

De gemeente Nijmegen krijgt een belangrijk instrument in handen bij het terugdringen van het energieverbruik in de stad. Netwerkbeheerder Continuon levert de komende jaren bij wijze van proef de energiecijfers van Nijmeegse huishoudens, bedrijven en andere instellingen per wijk en per branche. Nijmegen is de eerste gemeente in Nederland die zo’n nauwkeurig overzicht krijgt van zijn eigen energieverbruik.

De cijfers worden door Continuon aangeleverd in de vorm van een Energie Atlas. De eerste uitgave van deze atlas is het resultaat van een pilot van Continuon waarin ook de gemeenten Zutphen en Amsterdam deelnemen. Het streven is de gegevens jaarlijks zowel gedrukt als digitaal beschikbaar te maken. De E-Atlas geeft inzicht in:

– het totale gas- en electriciteitsverbruik in Nijmegen
– het gas en electriciteitsverbruik per wijk
– het gas en electriciteitsverbruik per branche/doelgroep (zoals huishoudens, bedrijventerreinen, gemeentelijke gebouwen, onderwijs en horeca)
– totaal opgewekte energie in Nijmegen teruggeleverd aan het net.

Bron Gemeente Nijmegen