Brandbrief van Bibliotheek aan Gemeenteraad

Nijmegen, 27 november 2007

Maak de bezuiniging van € 430.000 ongedaan

Brief van Willem Huberts, algemeen directeur van Bibliotheek Gelderland Zuid, aan de leden van de gemeenteraad Nijmegen: 
 
Aan de leden van de Raad der Gemeente Nijmegen

23 november 2007

€ 430.000 bezuinigingen bibliotheek Nijmegen

De laatste jaren is Bibliotheek Gelderland Zuid druk bezig geweest de landelijke trends van ontlezing, cultuurverarming en informatieverdichting tegen te gaan. Daartoe hebben we verschillende initiatieven ontplooid die inmiddels hun vruchten duidelijk afgeworpen hebben.

Een voorbeeld is het Cultuurpasproject, een initiatief van de bibliotheek om jongeren kennis te laten maken met cultuur. Met de gecombineerde schoolpas annex cultuurpas (de C4J-pas) krijgen 20.000 Nijmeegse scholieren kortingen op voorstellingen en mogen ze naar binnen bij speciaal voor hen georganiseerde culturele activiteiten. Op de website www.c4j.nl kunnen de jongeren zien wat de Nijmeegse instellingen voor hen in petto hebben. Dit initiatief van de bibliotheek werd bekroond met verschillende prijzen en subsidies.
Maar er is meer: bijvoorbeeld het Inburgeringpunt dat in de centrale bibliotheek aan de Mariënburg opgericht is en dat veel (allochtone en laaggeletterde) mensen toegang biedt tot de Nederlandse taal en cultuur, in de vorm van boeken, tijdschriften, kranten en dvd’s maar ook digitaal via links naar verschillende gratis sites.
Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door voor te lezen aan jonge kinderen. De bibliotheek onderschrijft het belang hiervan en heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in voorleesprojecten waarbij ook ouderen betrokken worden (50+ leest voor) en allochtone moeders (opstapprojecten). Traditiegetrouw is de bibliotheek het domein van de literatuur en ook daarin is de laatste jaren veel tijd en energie gestoken: onlangs nog verwelkomden we Cees Nooteboom tijdens het poëziefestival Onbederf’lijk Vers.
In november 2007 kregen duizenden leden van onze bibliotheek gratis het boek De gelukkige klas van Theo Thijssen, een boek dat tot de verbeelding spreekt en uitnodigt tot discussie. Het scala van activiteiten dat de bibliotheek hieromheen georganiseerd heeft benadrukt het belang dat we hechten aan deze grote landelijke leesbevorderingscampagne. Als laatste voorbeeld: in een steeds ingewikkelder wordende wereld biedt de bibliotheek cursussen aan op het gebied van digitale media en informatiebeheer om die wereld ietsje minder ingewikkeld te maken. De bibliotheek helpt mensen om mediawijs te worden.

Bovenstaande zijn enkele voorbeelden van de vele zaken waar de bibliotheek zich met hart en ziel voor inzet omdat we geloven dat bibliotheekwerk meer is dan alleen maar boeken te leen aanbieden. We nemen onze verantwoordelijkheid op cultureel en maatschappelijk gebied en bouwen mee aan een wereld die overzichtelijk, betrouwbaar en begrijpelijk is. We nemen die taak heel serieus maar vergeten daarbij niet dat we ook nog een andere taak hebben: het bij elkaar brengen van mensen en iedereen de kans te geven te genieten van al die mooie dingen die er ooit geschreven, gecomponeerd
en gefilmd zijn. In onze beleving is de bibliotheek dan ook de plek van ontmoeting en uitwisseling van ideeën, een plek waar iedereen zich welkom voelt en eenvoudig alle nodige informatie vindt. Maar ook de plek waar je veel langer blijft hangen als je van plan was omdat al die mooie en interessante boeken, cd’s, tijdschriften naar je lonken.
 
Als het aan ons ligt gaan we door op de ingeslagen wegen en gaan we verder
met het uitbouwen van de bibliotheek tot een hedendaagse instelling die
letterlijk en figuurlijk midden in de stad en de maatschappij staat.

Maar helaas ligt het niet aan ons.

Bij u ligt immers de beslissing of we door kunnen gaan met de hierboven beschreven zaken die we zo enthousiast begonnen zijn – omdat we het zelf nodig vinden, maar ook omdat we daarmee úw beleid uitvoeren. U beslist of we straks gekortwiekt verder moeten en een groot deel van die zaken waar we in geloven moeten beëindigen. We zijn ervan overtuigd dat dit een enorme verschraling van het Nijmeegse culturele en maatschappelijke leven zal betekenen: informatie zal minder toegankelijk worden, educatie zal afnemen, zelfontwikkeling wordt moeilijker en ontspanning is lastiger te vinden. Aan u de keuze.

Binnenkort zullen we uitnodigen voor een dialoog. Wij willen u graag bijpraten over wat de bibliotheek doet, waarom de bibliotheek dat doet en hoe de bibliotheek het doet. Ook willen wij u informeren over mogelijkheden om de bibliotheek nóg beter te gebruiken voor de uitvoering van úw beleid.

Door verschillende bezuinigingsrondes van de gemeente Nijmegen van de afgelopen jaren heeft de bibliotheek een tekort van € 430.000. Meer dan 15 jaar heeft de bibliotheek bezuiniging na bezuiniging moeten ondergaan. De randjes vet zijn er allemaal afgesneden. Waar de afgelopen jaren bezuinigd kon worden, is werkelijk bezuinigd. De Gemeenteraad van Nijmegen wil graag dat alle elf (en binnenkort: twaalf) bibliotheken in de stad open blijven. En dan liefst met behoud van alle kwaliteit. Dat willen onze klanten en alle bibliotheekmedewerkers ook. Natuurlijk! Maar deze bezuiniging van € 430.000 maakt dat onmogelijk. Om de bezuiniging te realiseren zijn we helaas gedwongen per 1 januari 2008:
1. drastisch te korten op de aanschaf van nieuwe materialen;
2. de openingstijden van 8 Nijmeegse vestigingen fors te verminderen, te weten de bibliotheken in Bottendaal, Brakkenstein, Hatert, Hengstdal, Heselaan, Lent, Neerbosch en Oosterhout;
3. enkele Nijmeegse culturele speerpunten in het kader van de bibliotheekvernieuwing op te heffen: zo komt er helaas geen speciale jongerenafdeling in de Centrale Bibliotheek en wordt de Bibliotheek Nijmegen Literatuurprijs niet meer uitgereikt;
4. 6 medewerkers te ontslaan.

De belangrijkste gevolgen voor de Nijmeegse burger:
• 8 bibliotheken in Nijmegen zijn veel minder vaak open (in totaal een derde minder) en
• minder boeken om te lenen (voor iedere 7 boeken die we in 2007 konden kopen, kunnen we in 2008 maar 6 kopen)

U zult begrijpen dat de Nijmeegse burger, evenals de bibliotheek zelf, hier niet gelukkig mee zal zijn. Ik doe een klemmend beroep op u: stel de bibliotheek in staat haar werk voor de Nijmeegse burger te continueren. Houd de kwaliteit van het bibliotheekwerk in de stad en in de wijken hoog! Maak de bezuiniging van € 430.000 ongedaan!

Met vriendelijke groet,

Willem Huberts,
algemeen directeur
————————-

Bron: Bibliotheek Gelderland Zuid