Flinke bezuinigingen treffen Bibliotheek Nijmegen

Nijmegen, 22 november 2007

Forse vermindering van openingstijden van 8 vestigingen in Nijmegen, ontslag van 6 werknemers en een kleinere collectie zijn de maatregelen die bibliotheek Nijmegen neemt om de bezuinigingen van € 430.000 uit te voeren.

Het begrotingstekort van € 430.000 is ontstaan door opgelegde bezuinigingen van de gemeente Nijmegen. De bibliotheek heeft onlangs vier mogelijke toekomstscenario’s opgesteld op verzoek van de wethouder van Cultuur, Hannie Kunst. Deze scenario’s zijn helaas door het College van Burgemeester en Wethouders afgewezen. Ook gaf het College te kennen dat de bibliotheek geen extra geld krijgt voor het uitvoeren van Nijmeegse culturele speerpunten Bovendien wil de Gemeenteraad van Nijmegen dat alle elf (binnenkort zelfs: twaalf) bibliotheken in de stad open blijven. Binnen deze kaders en met het gegeven dat de afgelopen jaren alles al bezuinigd is wat bezuinigd kon worden is de bibliotheek helaas gedwongen per 1 januari 2008:

1. drastisch te korten op de aanschaf van nieuwe materialen
2. de openingstijden van 8 Nijmeegse vestigingen fors te verminderen, te weten de
bibliotheken in Bottendaal, Brakkenstein, Hatert, Hengstdal, Heselaan, Lent,
Neerbosch en Oosterhout
3. enkele Nijmeegse culturele speerpunten in het kader van de bliotheekvernieuwing op
te heffen: er komt o.a. geen speciale jongerenafdeling in de Centrale Bibliotheek en de
Bibliotheek Nijmegen Literatuurprijs wordt niet meer uitgereikt
4. 6 medewerkers te ontslaan

Bron: Bibliotheek Gelderland Zuid