Daling aantal bijstandsgerechtigden Nijmegen

Nijmegen, 4 november 2008
 
Opnieuw forse daling aantal bijstandsgerechtigden in Nijmegen

Het afgelopen jaar is het aantal Nijmeegse bijstandsgerechtigden opnieuw flink gedaald met 246 personen. De combinatie van intensieve re-integratie en handhaving werpt voor het derde achtereenvolgende jaar haar vruchten af. Daarmee heeft Nijmegen haar doelstellingen voor 2008 al begin oktober gehaald. De verwachte besparing op de uitkeringen in 2008 bedraagt zeven miljoen euro

Eind 2005 telde Nijmegen nog 6.214 uitkeringsgerechtigden. Eind 2007 waren dit er 4.756. Ook in 2008 bleef het bestand verder dalen met 5,2%. Dat is 2,1% meer dan in de referentiegemeenten. Op dit moment zijn nog 4.510 Nijmegenaren tot 65 jaar afhankelijk van een bijstandsuitkering.

De forse daling van de afgelopen jaren is te danken aan een combinatie van activiteiten op het terrein van handhaving en re-integratie en een gunstige arbeidsmarkt. Naast een strenge selectie aan de poort, heeft de gemeente ingezet op de groep kansrijke werkzoekenden die nog maar kort in de bijstand zaten. De huidige groep bijstandsgerechtigden komt minder makkelijk aan werk. Het aandeel langdurig en oudere werklozen is relatief hoog. De gemeente wil het geld dat is bespaard opnieuw investeren in extra regelingen voor de Nijmeegse minima en voor het behoud van de gesubsidieerde banen.

Ook voor de komende jaren kiest het college van burgemeester en wethouders voor een intensieve, individuele begeleiding van werkzoekenden naar regulier werk. Voor sommigen betekent dit coaching, terwijl anderen meer baat hebben bij een taaltraject of gerichte werkervaring. Daarnaast blijft het college inzetten op een goede samenwerking met werkgevers. Zij zijn belangrijke partners in het re-integratiebeleid. Voor mensen die geen regulier werk aankunnen, organiseert Nijmegen participatiebanen. Ook blijven een strenge selectie aan de poort en een adequaat handhavingsbeleid nodig om ervoor te zorgen dat alleen degenen die recht hebben op een bijstandsuitkering, deze ook ontvangen.

Bron Gemeente Nijmegen