Nijmegen krijgt Binnenstadsfonds

Nijmegen, 22 oktober 2018

Nijmegen krijgt Binnenstadsfonds: extra investeringen in aantrekkelijke binnenstad

Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken, krijgt Nijmegen een Binnenstadsfonds met een verwacht jaarlijks budget van zo’n 125.000 euro. Op initiatief van ondernemersplatform Huis voor de Binnenstad heft de gemeente vanaf 1 januari 2019 reclamebelasting die terugvloeit in het nieuwe fonds. Op die manier kunnen ondernemers gezamenlijke kosten voor bijvoorbeeld activiteiten en marketing eerlijk verdelen. Nu is de participatie nog te afhankelijk van vrijblijvende bijdragen van individuele ondernemers of straatverenigingen waardoor financiële onzekerheid ontstaat en initiatieven niet goed van de grond komen.

Een aantrekkelijke, sfeervolle, goed onderhouden binnenstad is van groot belang voor bezoekers en ondernemers. Het Binnenstadsfonds maakt het mogelijk voor ondernemers om daar een structurele bijdrage aan te leveren. Het fonds wordt opgericht voor en door ondernemers. De activiteiten komen bovenop de gemeentelijke inspanningen voor de binnenstad, zoals het onderhoud van de openbare ruimte.

Een belangrijk voordeel van het fonds is dat elke ondernemer in het gebied meebetaalt. Eerlijk verdeeld naar draagkracht omdat de heffing wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand. Hierdoor dragen grotere ondernemingen wat meer bij dan kleinere. Alle huurders en gebruikers van niet-woningen betalen mee. Partijen zonder direct economisch belang, zoals scholen of kerken, zijn vrijgesteld.
Het maximale tarief voor een ondernemer is 1000 euro per jaar. Dat gaat dan om ondernemingen die actief zijn in een pand met een WOZ-waarde van meer dan 5 miljoen euro. Het besteedbaar budget van het fonds wordt naar verwachting zo’n 125.000 euro per jaar.

Op verzoek van ondernemersorganisaties heft de gemeente de bijdrage in de vorm van een gebiedsgerichte reclamebelasting die de gemeente terug stort in een Binnenstadsfonds. De heffing gaat per 1 januari 2019 als ook de gemeenteraad instemt met het voorstel.

Het ondernemersfonds is een initiatief van het Huis voor de Binnenstad en haar achterbanorganisaties Cultuurnetwerk Nijmegen, Koninklijke Horeca Nijmegen, Vereniging Centrum Ondernemers Nijmegen en Vereniging Commercieel Vastgoedeigenaren Nijmegen. Het Huis van de Binnenstad hield eerder een enquête onder binnenstadsondernemers waarbij een meerderheid voorstander was van de nieuwe maatregel.

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen