Boerderij Meijhorst – Nieuwe ontmoetingsruimte..

Nijmegen, 18 december 2007

Nieuwe ontmoetingsruimte voor jongeren De Boerderij

Jongeren die gebruik maakten van de ontmoetingsruimte in het afgebrande deel van de Boerderij Meijhorst kunnen binnenkort terecht in het voormalige schoolgebouw De Horizon. Andere groepen die actief waren in het gebouw zijn al ondergebracht in gemeentelijke locaties in de omgeving.

De gemeente Nijmegen wil de jongeren voorlopig in De Horizon onderbrengen omdat het deel van De Boerderij waarin ze actief waren zo zwaar is beschadigd dat er geen activiteiten plaats kunnen vinden. Het Inter-lokaal, dat de activiteiten voor deze groep organiseert, is voorstander van deze optie. De huisvesting is tijdelijk omdat De Horizon over enkele jaren wordt gesloopt voor nieuwbouw in het kader van ‘Hart van Dukenburg’.

Voordat de groep twaalf- tot achttienjarigen het gebouw in gebruik kan nemen, moet de gemeente nog enkele aanpassingen doorvoeren. Zo komen er onder meer geluidwerende voorzieningen en is er aandacht voor toezicht rond het gebouw.

Andere activiteiten, zoals die van de Antilliaanse brassband en de Stichting Dukenburg, vonden al eerder onderdak in de Openwijkschool Tolhuis, De Turf in Malvert en het wijkcentrum.

Bron; Gemeente Nijmegen