Brakkenstein – Bebouwing Bosje van Vroom

Nijmegen, 28 oktober 2008
 
Geen alternatieven voor bebouwing Bosje van Vroom

Er zijn geen alternatieve bouwlocaties in Brakkenstein voor Bosje van Vroom. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd. Daarom zijn nu vier verschillende bebouwingsvoorstellen gemaakt voor het Bosje van Vroom. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk het groen te ontzien. De voorstellen variëren van appartementengebouwen verspreid over het bosje, de uitgifte van vrije kavels of één hoog appartementengebouw. Voordat het college van Burgemeester en Wethouders een definitief besluit neemt, worden de vier varianten eerst voorgelegd aan de bewoners en de raad.

In april vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met bebouwing van het bosje van Vroom. Daarbij kreeg het college via een motie wel de opdracht om in overleg met bewonersgroepen in Brakkenstein te zoeken naar alternatieve bouwlocaties zodat het voorgestelde aantal van 64 appartementen kon worden teruggebracht. Voorwaarde hierbij was dat de alternatieve locaties binnen Brakkenstein moesten liggen en dat de planexploitatie sluitend moest zijn.

In overleg met de Wijkraad Brakkenstein en de Vereniging Brakkenstein Groen zijn verschillende alternatieven onderzocht op ruimtelijke en financiële haalbaarheid. De onderzochte locaties zijn onder andere de overstortvijver aan de Houtlaan, speeltuin Brakkefort en de aangrenzende tennisbanen. Aan alle locaties kleefden ruimtelijke, praktische of financiële bezwaren, of er was geen draagvlak voor bij de bewonersorganisaties.

Bron Gemeente Nijmegen