Buurtnamen Nijmegen-Noord vastgesteld

Nijmegen, 4 juni 2008

Gemeenteraad stelt buurtnamen Nijmegen-Noord vast
De buurtnamen in Nijmegen-Noord zijn definitief vastgesteld. Bij toekenning van de namen spelen cultuurhistorische verwijzingen een belangrijke rol.

 
De meest noordelijke buurt van Oosterhout gaat Zuiderveld heten, naar een oude veldnaam die nog steeds terug te vinden is op historische kaarten. Ten zuiden van Zuiderveld ligt Grote Boel, een naam die verwijst naar een oude boerderij. Waaijenstein, ten zuiden van De Elten, is de naam van een landgoed, dat in 1809 geheel wegspoelde door een dijkdoorbraak.

De meest noordelijke buurt van Lent gaat Pelseland heten. Pelseland is een naam die mogelijk al honderden jaren wordt gebruikt. Een straat met dezelfde naam ligt midden in deze buurt. Veur Lent is de naam die van oudsher gebruikt wordt voor het gedeelte van Lent dat grenst aan de Waal. Het gebied waarvoor onlangs het voorontwerpbestemmingsplan Laauwick naar buiten is gebracht, wordt opgedeeld in de buurten Laauwik en Lentseveld. Laauwikstraat wordt gespeld met een k, dus de buurtnaam Laauwik is ook aangepast met een k. De toekomstige woongebieden Koude Hoek en Broodkorf zijn samengevoegd tot Broodkorf.

Ten westen van de buurt Dorp Lent komt de buurt Hof van Holland. Deze naam werd in de volksmond ook gebruikt voor Fort Lent Beneden, officieel Fort Nieuw Knotsenburg genoemd. Deze verwijzing komt waarschijnlijk voort uit de dichtbij gelegen verdwenen horecagelegenheid ‘Hof van Holland’.

In 1999 en 2000 heeft de gemeenteraad ook de buurtnamen vastgesteld voor het huidige Nijmegen-Noord. Dit besluit is zo vroeg genomen om te voorkomen dat de werknamen een eigen leven gingen leiden. De huidige kaart met de deelgebieden in Nijmegen-Noord is nu echter anders dan in 2000. Sommige buurtgrenzen zijn door deze wijzigingen soms onlogisch geworden. Daarom zijn de nieuwe buurtnamen en grenzen nu vastgesteld.

Bron Gemeente Nijmegen