Nijmegen – Cultuurvisie 2008-2011

Nijmegen, 10 juni 2008

College formuleert culturele ambities voor 2008-2011

Een nieuw filmfestival, literatuur als extra speerpunt bij de culturele profilering van Nijmegen, en versterking van het productieklimaat in de stad. Dat zijn enkele van de zaken die het college van burgemeester en wethouders de komende jaren prioriteit wil geven binnen het cultuurbeleid van de gemeente.

De ambities staan verwoord in de geactualiseerde Cultuurvisie ‘Cultuur aan de Waal’. Deze visie wordt binnenkort besproken met de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de vernieuwde Cultuurvisie geldt deze voor de periode 2008-2011.

Nijmegen kent nu een aantal culturele speerpunten waarmee de stad zich onderscheidt van andere steden. Dit zijn film, (pop)muziek en het rijke verleden van Nijmegen. Het college stelt voor om deze speerpunten verder gestalte te geven, onder andere door geld beschikbaar te stellen voor de organisatie van een nieuw filmfestival. Daarnaast leeft het voornemen om een speerpunt toe te voegen in de vorm van literatuur. Als academische stad met een grote letterenfaculteit en een geëngageerde studentenpopulatie kan Nijmegen bogen op een rijk verleden waar het gaat om taal, literatuur en debat. Anno 2008 bruist het op deze terreinen nog steeds. Voorbeelden hiervan zijn de debatten in LUX, de activiteiten van productiehuis De Wintertuin met het bekende Literatuur- en Poëziefestival, het Nijmeegse Boekenfeest, de Literaire tafel, het poëziefestival Onbederf’lijk Vers, de Kellendonklezing van de Radboud Universiteit en de Stadsdichter.

Andere voornemens die zijn opgenomen in de vernieuwde Cultuurvisie zijn:

– meer gedurfde kunstprojecten in de openbare ruimte, met een accent op eigenzinnigheid en onvoorspelbaarheid

– uitbreiding van de atelierruimte in Nijmegen

– versterken van de bestaande culturele infrastructuur van Nijmegen

– heldere afspraken met de door de gemeente gesubsidieerde culturele podia over cultural governance (adequaat bestuur, o.a. door middel van een transparante bedrijfsvoering en verantwoording)

– ruimte bieden aan cultureel ondernemerschap bij de gesubsidieerde culturele instellingen

– samenwerking met partners in Oost-Nederland (de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Hengelo, Zwolle en de provincies Gelderland en Overijssel) om samen een stevige gesprekspartner te vormen voor het Rijk

– blijvende aandacht voor het positioneren van cultuur in de wijk, bijvoorbeeld d.m.v. het flexibel cultuurbudget en culturele activiteiten in de Waalsprong

– blijvende aandacht voor cultuureducatie, o.a. via voortzetting en uitbreiding van de Kunstbus

Bron: Gemeente Nijmegen