KvK conjunctuurenquête: zwaar weer

Arnhem, 16 december 2008

Ondernemers Centraal Gelderland verwachten zwaar weer
KvK publiceert resultaten

Ondanks de groei van de economie in het eerste halfjaar is het economisch klimaat snel omgeslagen. In eerste instantie bleef het effect beperkt tot de monetaire economie (kredietcrisis). Inmiddels is het effect op het vertrouwen en de resultaten ook te zien bij het overige bedrijfsleven.
Ook binnen Centraal Gelderland zijn de eerste effecten merkbaar. De economische prestaties in 2008 voor ondernemend Gelderland zijn redelijk te noemen. Op een aantal vlakken scoort de regio beter dan het landelijk gemiddelde. Door de vrees voor de economische crisis liggen de verwachtingen voor 2009 aanmerkelijk lager dan die voor 2008. Wel ligt dit vertrouwen in Centraal Gelderland hoger dan voor geheel Nederland. De exporterende sectoren en de bouw lijken het zwaarst getroffen. Dit blijkt uit COEN, Conjunctuurenquête Nederland die in het vierde kwartaal voor het eerst is uitgevoerd.

Onzekerheid tekent eind 2008
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ondanks de kredietcrisis in het vierde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd. Wel worden er minder activiteiten ontplooid, investeren bedrijven minder en loopt de export en het aantal exportorders terug. Een derde van de ondernemers (35%) in Centraal Gelderland vindt dat het economisch klimaat momenteel verslechtert (40% in Nederland). 12% (15% in Nederland) van de ondernemers in de regio kampt dan ook met te weinig vraag.
Omzet en winstgevendheid staan onder druk. Slechts een kwart (24% in Centraal Gelderland, 27% in Nederland) van de bedrijven rapporteert in het derde kwartaal een stijgende omzet; 23% een dalende (25% in Nederland). Per saldo bemerkt 13% van de ondernemers in de regio een verslechtering van de winstgevendheid (14% in Nederland).

Grote verschillen per sector
Het algehele beeld voor het Nederlandse bedrijfsleven verschilt per sector fors. Waar het gevoel in de detailhandel en een aantal sectoren in de zakelijke dienstverlening nog relatief gunstig is, is de terugval wél zichtbaar in een aantal sectoren en bedrijfstakken die in de vuurlinie liggen van de kredietcrisis, zoals de industrie (o.m. de textiel en lederindustrie en papier- en grafische industrie) en vervoerssector. Ook de bouw ziet aankomen dat het moeilijker gaat worden.

Korte economische dip
Uit de Conjunctuurenquête Nederland komt ook naar voren dat het gros van de ondernemers vooralsnog uitgaat van een betrekkelijk korte economische dip. Bedrijven verwachten dat volgend jaar het tij ten goede zal keren. Dit uit zich onder meer in een positief beeld over de personeelsbezetting in 2009. Er heerst nog altijd krapte op de arbeidsmarkt: 1 op de 6 ondernemers in Centraal Gelderland (1 op de 5 ondernemers in Nederland) rapporteert dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste productiebelemmerende factor is.

Minder administratieve lasten door gezamenlijk conjunctuuronderzoek
De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is de opvolger van de ERBO, de voormalige conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, EIB en CBS zetten gezamenlijk de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) op, opgebouwd rondom bestaande maandenquêtes van CBS en EIB. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Door de intensieve samenwerking dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met een kwart, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen.

De Kamer van Koophandel is een zelfstandige bestuursorganisatie van en voor het bedrijfsleven. Het bestuur van de Kamer van Koophandel is samengesteld uit de private koepels VNO-NCW Midden, MKB Oost-Nederland, FNV, CNV en Vakcentrale MHP en vormt een afspiegeling van de samenstelling van het bedrijfsleven in Centraal Gelderland
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland