Efficiëntere controle Nijmeegse horeca

Nijmegen, 20 oktober 2008

De gemeente Nijmegen wil horecabedrijven sneller en efficiënter gaan controleren. Alle betrokken afdelingen van de gemeente moeten zo veel mogelijk in één bezoek toezien op de na te leven regels en vergunningen. Dat is prettiger voor ondernemers die nog maar met één integrale controle te maken krijgen en de controleurs kunnen zo direct met elkaar afstemmen. Het project integrale handhaving horeca start half oktober met een pilotfase van twee maanden.

In die periode test de gemeente de nieuwe werkwijze bij een dwarsdoorsnede van de Nijmeegse horecabedrijven. Ongeveer 10 procent van de horecabedrijven komt aan bod. De inspecties bestaan uit bezoeken van integrale controleteams van de gemeente waarbij soms ook politie of andere partners kunnen aansluiten als die daar vanuit hun specifieke bevoegdheden aanleiding toe zien. Ondernemers die aan de eisen voldoen zijn met één bezoek klaar. Als het team gebreken constateert, komt er een vervolgafspraak met de gemeentelijke instantie die over het specifieke probleem gaat. Na de proefperiode evalueert de gemeente de nieuwe werkwijze. De ervaringen van de bezochte ondernemers worden hierin meegenomen.

De gemeente investeerde de afgelopen jaren al stevig in het vereenvoudigen van vergunningaanvragen voor ondernemers in de horeca en het verbeteren van de controle op onder meer brandveiligheid, milieu en geluid. Zo introduceerde de gemeente onlangs de HorecaWijzer waar een ondernemer die een nieuw horecabedrijf wil starten of een bestaande zaak wil overnemen, nog maar één digitale vragenlijst hoeft in te vullen. Hiermee kunnen de belangrijkste vergunningen en ontheffingen vervolgens direct via internet worden aangevraagd.

Bron Gemeente Nijmegen