Cruyffcourt in Neerbosch-Oost en Lindenholt

Neerbosch-Oost en Lindenholt krijgen een Cruyffcourt

Nijmegen, 10 juli 2007

Dit jaar gaat de gemeente in Neerbosch-Oost een met hekwerk omheind trapveldje van kunstgras aanleggen. In 2008 komt er ook in de wijk Lindenholt een zogeheten Cruyffcourt. Burgemeester en wethouders hebben deze wijken aangewezen, omdat daar weinig mogelijkheden zijn om in de woonomgeving te sporten.
Een Cruyffcourt is een moderne uitvoering van het aloude trapveldje dat vroeger te vinden was in veel buurten. Door de jaren heen zijn deze veldjes vaak opgeofferd aan nieuwbouwplannen. Hiermee is een belangrijke sociale functie van sport en ontspanning voor de jeugd verloren gegaan. De Johan Cruyff Foundation stimuleert de terugkeer van het trapveld met 50.000 euro per veld. Enerzijds is het doel dat meer jongeren gaan sporten. Anderzijds is het een middel om sociale verantwoordelijkheid, integratie, samenwerken, normen en waarden in het spel te brengen. De aanleg van een Cruyffcourt kost ruim 120.000 euro.

Hatert heeft sinds november 2006 een Cruyffcourt. Jongeren en omwonenden hebben samen met een buurtwerker afspraken gemaakt over het gebruik van het court aan de Couwenbergstraat. Deze afspraken zijn daar op een bord voor iedereen zichtbaar. Tijdens de schooluren kunnen de scholen gebruik maken van het speelveld. Het court zorgt ervoor dat meer jongeren in de wijk gaan sporten en daarna mogelijk lid willen worden van sportverenigingen. Regelmatig sporten stimuleert de gezondheid.

De Johan Cruyff Foundation stelt als voorwaarde voor haar subsidie dat de gemeente partners zoekt om samen iets te organiseren. In Hatert organiseren SVHatert en NEC 6 maal een evenement om gehandicapten en jongeren uit de buurt samen te laten sporten. Een Cruyffcourt is 42 bij 28 meter en op de omheining staan de 14 regels van Johan Cruyff.

De gemeente start na de zomervakantie overleg met bewoners en jongeren over de realisatie en het gebruik van een Cruyffcourt op de beoogde locatie tussen Bazuinstraat en Rapsodiestraat in Neerbosch-Oost.
Voor de locatie in Zellersacker is eerst een bestemmingsplanprocedure nodig. Wanneer die tijdig is opgeheven komt daar in 2008 een Cruyffcourt.

Bron: Gemeente Nijmegen