Subsidie culturele initiatieven voor jongeren

Nijmegen, 22 januari 2009
 
Eerste ronde voor subsidie culturele initiatieven voor jongeren.

Meer jongeren bij cultuur betrekken. Daar staat het Nijmeegse programmaplan Cultuurparticipatie voor. Culturele instellingen in Nijmegen worden de komende vier jaar met subsidie van de gemeente in staat gesteld om jongeren op een actieve manier te betrekken bij projecten op het terrein van literatuur, poëzie en pop- en wereldmuziek.

Het Nijmeegs programmaplan is de opvolger van het succesvol verlopen Actieplan Cultuurbereik waarmee van 2005-2008 vele jongeren op een actieve manier bij cultuur betrokken werden. Niet alleen als passieve toeschouwer, maar veel meer in de rol van actieve deelnemer. Ook nu is de samenwerking tussen culturele instellingen belangrijk. Hen wordt gevraagd meer jongeren op vernieuwende, veelzijdige en tegendraadse manieren bij cultuur te betrekken.

Culturele instellingen worden uitgenodigd om vóór 7 maart een aanvraag in te dienen. De aanvraag kan gericht worden aan het College van B&W, t.a.v. Bureau Beleidsrealisatie, L120, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen, o.v.v. programmaplan cultuurparticipatie 2009 op de aanvraag en envelop.

Het Nijmeegs programmaplan Cultuurparticipatie is een samenwerkingsverband met het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor 2009 is er 120.000 euro beschikbaar.

Bron Gemeente Nijmegen