D66 – Kleinschalige culturele initiatieven

D66 Nijmegen
18 november 2007

Impuls voor kleinschalige initiatieven
Bekendheid voor cultureel stimuleringsfonds

D66 Nijmegen heeft in 2006 een voorstel gedaan om kleinschalige culturele initiatieven te stimuleren. Hierbij gaat het om een kleine bijdrage die vrijwilligers in staat stelt om een workshop, tentoonstelling in het wijkgebouw of een optreden te organiseren. Het college heeft het idee warm ontvangen en hiervoor geld gereserveerd. Toch is er nauwelijks beroep gedaan op dit fonds; logisch aangezien het fonds bij de doelgroep niet bekend is gemaakt. D66 Nijmegen wil nu dat er bekendheid aan het fonds wordt gegeven en heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Liesbeth van den Broek, raadslid D66 Nijmegen: ‘Het cultureel stimuleringsfonds kan een impuls zijn voor culturele activiteiten in de wijken. Het is dan ook jammer dat de mogelijkheden van deze regeling nu onbenut blijven’. D66 wil weten wanneer en hoe de regeling onder de aandacht wordt gebracht.

Bron: D66 Nijmegen