Curatele opgeheven

Politie Gelderland-Zuid, 05-02-2009 • In januari werd de politie Gelderland-Zuid onder preventief financieel toezicht gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit toezicht is vandaag opgeheven.

De politie Gelderland-Zuid is blij dat het toezicht is opgeheven. Het korps is er altijd van overtuigd geweest dat de bedrijfsvoering goed is en goed financieel beleid wordt gevoerd.

Een politiekorps wordt onder preventief toezicht gesteld als het bij het Ministerie van BZK geen begroting aanlevert die binnen vier jaar sluitend is. De politie Gelderland-Zuid had in vooroverleg in december met BZK afgesproken dat het korps in vijf jaar een sluitende begroting zou hebben. Gelet op dit meerjarenperspectief was met BZK afgesproken dat Gelderland-Zuid niet onder toezicht zou worden gesteld. Deze afspraken zijn de afgelopen weken opnieuw schriftelijk bevestigd. Als gevolg daarvan is vandaag de ondertoezichtstelling opgeheven.