D66 – Centrum beter fietstoegankelijk maken

18 november 2007

Chaos centrum aanpakken met fietscirculatieplan

Wie de Molenstraat inloopt, zal de chaos niet ontgaan. Voetgangers gebruiken de hele straat en fietsers proberen met slalom-bewegingen het winkelend publiek te ontwijken. Op meer plekken in de binnenstad is er zo’n chaotische situatie, zeker op zaterdagen en andere drukke momenten. D66 Nijmegen wil de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers aanpakken. Daarom komt D66 Nijmegen nu met een voorstel om de binnenstad op een beter manier fietstoegankelijk te maken, zodat voor iedereen duidelijk is waar de fietsroutes liggen en waar de voetgangerszones.

Liesbeth van den Broek, raadslid D66 Nijmegen: ‘Het ontbreken van duidelijke fietsroutes in het centrum is ons al jaren een doorn in het oog. Nijmegen wil het fietsen stimuleren en een fietsvriendelijke stad zijn, maar dat houdt niet op bij de rand van het centrum. Het moet ook aantrekkelijk zijn binnen het centrum zelf te fietsen. De huidige situatie is onduidelijk en op een aantal plekken ronduit gevaarlijk, zowel voor fietsers als voetgangers’.

Bron: D66 Nijmegen