D66 – Online ontdekken of je recht hebt op..

Nijmegen, 6 mei 2008

D66: online ontdekken of je recht hebt op een bijdrage

Verschillende gemeenten in Nederland hebben op hun website applicaties om eenvoudig te ontdekken of inwoners recht hebben op een financiële bijdrage. D66 Nijmegen wil dit ook in Nijmegen mogelijk maken. De sociaal-liberalen hebben daartoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Wim Pelgrim, van de fractie D66 Nijmegen: “Nijmegen heeft al enkele initiatieven op dit
gebied, onder andere de formulierenbrigade die mensen helpt met het aanvragen van
subsidies. Maar, deze brigade is er alleen voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Toch gelden veel regelingen voor meer mensen, maar weten zij niet of zij hiervoor wel in aanmerking komen. Met een eenvoudige applicatie op de website kan de gemeente hen daar eenvoudig bij helpen en dat kan een goede aanvulling zijn op de formulierenbrigade.”

Een voorbeeld van een dergelijke webapplicatie is De Geldzoeker van de gemeente Hengelo. Hierop vullen bezoekers anoniem gegevens in over hun inkomsten en leefsituatie, waarna het programma een overzicht geeft van de regelingen waar zij recht op hebben.

Een laagdrempelige site biedt grote voordelen. Wim Pelgrim hierover: “Veel mensen met bijvoorbeeld hoge kosten voor hun kinderen, moeten vaak een behoorlijke drempel over om om geld te vragen. Wanneer zij anoniem op internet kunnen zien of zij in aanmerking komen voor een regeling of subsidie, wordt een groot deel van die drempel weggenomen.”

Bron: D66 Nijmegen