Eerste beelden dakthermografie Hazenkamp

Nijmegen, 10 april 2008

Eerste beelden dakthermografie voor de wijk Hazenkamp
Start energiebesparingscampagne Wonen++

Bewoners die een indruk willen krijgen of er veel warmte ontsnapt via hun dak, kunnen woensdag 16 april terecht in het McDos Goffertstadion. Daar worden de eerste beelden van dakthermografie gepresenteerd aan bewoners van de wijk Hazenkamp. Ze maken er gelijk kennis met de campagne Wonen++ Nijmegen. Wonen++ gaat huiseigenaren informeren en adviseren over de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energie in eigen huis. Woningeigenaren kunnen een energieadvies laten maken en laten uitvoeren door één organisatie, Ecostream.
In februari vloog een vliegtuig van de firma Dakwacht met een speciale camera over de wijk. Er zijn warmtebeelden gemaakt van de daken in de wijk. Naar schatting gaat bij gebouwen tot 30% van de warmte verloren via het dak. De beelden geven hiervan een indicatie en bieden mensen die hun huis beter willen isoleren een indruk of en waar er iets aan de hand kan zijn. Vooral bij de nok, schoorstenen en spouwmuren lijkt op veel plaatsen het dak warmer. Of het zinvol is iets aan het dak te doen, door bijvoorbeeld isolatie of een daktuin aan te brengen, kan uiteindelijk het beste ter plekke bekeken worden.

Wonen++
Als huiseigenaren in actie willen komen kunnen ze gebruik maken van het programma Wonen++ Nijmegen. De gemeente biedt het programma Wonen++ de komende drie jaar actief aan aan huiseigenaren met woningen die voor 1985 zijn gebouwd. Deze zijn vaak minder goed geïsoleerd dan jongere huizen. De gemeente organiseert per wijk informatiebijeenkomsten over Wonen++. Maar uiteraard kan iedereen met energiebesparingsplannen zich aanmelden. Veel woningen worden immers aangepakt rond de verkoop.
Huiseigenaren krijgen met Wonen++ tegen een gereduceerd tarief een Ecostream Totaalplan. In dit totaalplan staat per maatregel wat de uitvoering ervan kost en wat het jaarlijks bespaart aan geld en energie. Hoeveel energie scheelt dubbele beglazing? Is het slim mijn dak te isoleren? Hebben zonnepanelen zin of een groen dak? Wonen++ kan er vervolgens ook voor zorgen dat de maatregelen uitgevoerd worden en alle werkzaamheden coördineren. Het staat iedereen uiteraard vrij hier gebruik van te maken. Informatie is te vinden op www.nijmegen.nl/wonenplusplus.

Nijmegen heeft als eerste gemeente in Nederland het energieverlies via daken in kaart gebracht met dakthermografie. De dakthermografievluchten vonden plaats boven het stadscentrum, Meijhorst, Aldenhof, Hazenkamp, Hatert en de bedrijventerreinen Westkanaaldijk Sluis en de Noord- en Oostkanaalhaven (WKS en NOK). Omdat het een pilot betreft, is gekozen voor gebieden met verschillendende functies en gebruikers. Vanaf 16 april zijn ook de beelden van de wijken en stadsdelen op www.nijmegen.nl te vinden.

Doel van alle maatregelen is om zoveel mogelijk energieverlies in Nijmegen te voorkomen en zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Nijmegen streeft er naar om de komende jaren de uitstoot van CO2 met minstens drie procent per jaar te verminderen.

Bron: Gemeente Nijmegen