Forse daling wachtlijst werkzoekenden met..

Nijmegen, 11 februari 2009
 
Forse daling wachtlijst werkzoekenden met beperking

In Nijmegen is het aantal mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking dat wacht op een baan fors gedaald. De gemeente heeft de wachtlijst door een combinatie van speciale werkervaringsprojecten, intensievere samenwerking met het UWV en opschoning van het bestand in 2008 met twintig procent omlaag weten te brengen.

Door de werkervaringsprojecten hoeven mensen niet stilzittend af te wachten totdat ze bij uitvoeringsinstantie BREED aan de slag kunnen. Ze krijgen al voor die tijd de mogelijkheid om ervaring op te doen met soortgelijke activiteiten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om productie- en schoonmaakwerkzaamheden in de werkplaats van BREED en bij externe bedrijven. Deze voortrajecten bevorderen de instroom naar een baan bij BREED. De gemeente heeft hier tot september 2010 geld voor vrijgemaakt.

Ook de intensievere samenwerking met het UWV heeft bijgedragen aan een daling van de wachtlijst. Diverse mensen zijn concreet aan werk geholpen. Daarnaast is het bestand van werkzoekenden samen met BREED opgeschoond. Mensen die niet beschikbaar zijn voor werk staan er niet langer op. De wachtlijst telt momenteel ongeveer 250 mensen.

Naast bovengenoemde activiteiten heeft de gemeente ook een re-integratiespecialist arbeidsgehandicapten aangesteld. Deze fungeert als vraagbaak, ondersteunt bij eventuele problemen, zorgt dat de wachtenden een voortraject kunnen volgen en bemiddelt met BREED. Om de werkgelegenheid voor deze doelgroep verder te stimuleren, bekijkt de gemeente bovendien of het mogelijk is om in de toekomst ook gemeentelijke vacatures via BREED bekend te maken.
 
Bron Gemeente Nijmegen