De Apocalyps – Negen inspirerende avonden

De Apocalyps

Negen inspirerende studieavonden met een groots alomvattend thema: de Apocalyps of ook wel de Openbaring naar Johannes.

Kerngegevens
Titel: Studiegroep de Apocalyps
Data: woensdagen 27 feb – 24 apr 2019
Tijd: 20:00 – 21:30 uur
Locatie: Noorderkroon, Vrijeschool Enschede
Adres: Olieslagweg 138, 7521 JG Enschede
Gastheer: Verhalenverteller Wim Wolbrink
Kosten: Vrije gift of € 15,- / avond

Inleiding
Het huidige wereld- en mensbeeld reduceert de mens tot een nietig stofje in het wereldbestel. Een klompje nietszeggende moleculen dat toevallig ontstaan is en niet meer dan via de ‘survival of the fittest’ d.m.v. zijn denkvermogen, een tikkeltje beter presteert dan de andere levende wezens.

Het bestuderen van de Apocalyps nodigt uit tot iets anders. Door het waarnemen van je eigen denken en je vragen te stellen naar de herkomst, gebruik en toekomst van je bewustzijn kun je tot iets veel vruchtbaarders komen: de mens als door en door geestelijk wezen, als levende uitdrukking van het centrum van de oneindige grote kosmos.

Zo bezien geeft de Apocalyps hoop en spoort op een gezonde wijze de wil van de lezer aan. Maar de Apocalyps laat ook zien waar de mens precies staat in de wereldontwikkeling en welke urgente stappen in diens bewustzijn gezet moeten worden.

Duizelingwekkende beelden
Het boek de Apocalyps naar Johannes zit zo vol beelden dat het bij menigeen kan gaan duizelen. De vier ruiters op een paard, het verbreken van de zeven zegels, de zeven bazuinen, de jonkvrouw staand op de maan. Hoe moeten we al deze machtige beelden duiden? Velen denken dat de Apocalyps het einde van de wereld inluidt.

De Apocalyps bestuderende kunnen we beter concluderen dat het een nieuwe fase inluidt en de mens aanspoort zich daarmee te verhouden vanuit inzicht en vrije wil. De Apocalyps inspireert, zet in gang en doet een groot beroep op de lezer.

Wat gaan we doen?
Op een intensieve, speelse en praktische wijze pogen wij, met verhalen, waarnemingsoefeningen, spelvormen, gesprekken en tekeningen, het boek de Apocalyps voor de deelnemer te ontsluiten. Het inzetten van sprookjes en mythen vormt een belangrijk onderdeel van de lessen, evenals het duiden van de dierenriem, tarotkaarten en de zeven Apocalyptische zegels.

Wat heb je eraan?
In deze creatieve studiegroep zullen we op zoek gaan naar het wezen van de wereldontwikkeling en de mens die daarin prominent een alomvattende plek inneemt. Hierdoor kan het zijn dat de deelnemer zich een nieuwe plek weet te verwerven in diens huidige persoonlijk leven.

Voor wie is het?
Voor iedereen die geïnteresseerd is om binnen het kader van een creatieve studiegroep grote maatschappelijke thema’s te verkennen, te verdiepen en bereid is zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen.

De docent
Wim Wolbrink vertelt al vele jaren verhalen in binnen- en buitenland op festivals, in theaters, bedrijven en bij mensen thuis. Leuke, spannende, meeslepende verhalen. Mythen, sagen, legenden, fabels en wonder tales.

Zijn opleiding tot verhalenverteller heeft Wim Wolbrink genoten aan het Emerson College in East Sussex, Engeland. Wim is naast verteller en docent ook menskundig adviseur. Verder organiseert hij symposia en festivals waarin het vertellen een prominente plek heeft.

Sinds zijn laatste studie in Engeland verzorgt hij meer en meer inspirerende workshops, trainingen en studiegroepen waaronder:
– Filosofie van de Vrijheid
– Sociale Economie
– Wat is de mens en wat is diens taak?
– De Apocalyps

Meer informatie: www.nationalevertelschool.nl/event/werken-met-verhalen-2/

Alles over Nijmegen