De Graaf onthult plaquette Waaloversteek

13 september 2007

Burgemeester Thom de Graaf onthult donderdag 20 september een nieuwe plaquette, die de plek markeert waar Amerikaanse militairen op 20 september 1944 de Waal overstaken tijdens de operatie Market Garden.

Met deze plaquette wil het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen deze belangrijke gebeurtenis in het verleden van de stad beter zichtbaar maken. De oversteek van de Waal luidde de bevrijding van de stad in.

Aan de andere kant van de Waal staat op de Oosterhoutsedijk al een Oversteek-monument, waar de militairen die bij de operatie omkwamen geëerd worden. Bij dit monument vindt om 14.30 uur een herdenking plaats.

De plaquette op het terrein van CP Kelco aan de Winselingseweg wordt om 17.00 uur onthuld. Hierbij zijn ook de heer M. Gallagher, Deputy Chief of Mission van de ambassade van de Verenigde Staten, en verschillende Britse en Amerikaanse veteranen aanwezig.

Op de plaquette staat een afbeelding van de militaire operatie, de Waalbrug en de wapens van Nijmegen en de Airborne Division.

De tekst op de plaquette luidt:
Vanaf hier staken parachutisten van het 3de Bataljon, 504de Regiment van de 82ste Airborne Divisie op 20 september 1944 stoutmoedig de Waal over in kwetsbare roeiboten. Velen haalden de overkant niet. De overlevenden slaagden erin de bruggen aan de noordzijde veilig te stellen. Nijmegen kon worden bevrijd. Wij eren hun heldenmoed.

Programma:

Monument Waaloversteek, Oosterhoutsedijk:
13:30u: herdenking Waaloversteek

Terrein CP Kelco, Winselingseweg 12
16.30u: aankomst en ontvangst gasten met koffie en thee
17.00u: welkom namens ceremoniemeester
               openingswoord dhr. Zoutenbier, directeur van CP Kelco
               speech dhr. Bouman, deelnemer Oversteek 1944
               speech en onthulling van de plaquette door burgemeester De Graaf
               dankwoord dhr. Gallagher namens ambassade
17.30u: napraten met eten en drinken
18.30u: einde programma

Bron: Gemeente Nijmegen