De slag om Nijmegen – Waterschaps…

Afsluiting PvdA-waterschapscampagne op 15 november 2008

Op 15 november sluit oud-minister Hans Alders de PvdA-campagne voor de waterschapsverkiezingen in Rivierenland in Nijmegen af. ’s Ochtends gaan de PvdA-ers de straat op in de Nijmeegse binnenstad om 1.000 rozen en informatie over de waterschapsverkiezingen uit te delen. Om 13.00 uur kunnen geïnteresseerden met Alders in discussie over actuele vraagstukken rond het thema Water.

Op zaterdag 15 november 2008 vindt in Nijmegen de slotbijeenkomst plaats van de campagne van de PvdA voor de waterschapsverkiezingen. Twee dagen eerder hebben de kiezers hun stembiljet ontvangen. De PvdA wil hen overtuigen van het belang om hun stem uit te brengen en oproepen om vooral op de Partij van de Arbeid te stemmen.
De PvdA trekt in Nijmegen op zaterdag 15 november met zo veel mogelijk mensen de Nijmeegse binnenstad in om 1.000 rozen en informatie over de waterschapsverkiezingen uit te delen. Vanaf 13.00 uur verzorgt Hans Alders, oud-minster van VROM, in het Kolpinghuis (Smetiusstraat 1, Nijmegen) een inleiding over een aantal dilemma’s rond het thema water. Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst, die wordt afgesloten door PvdA-lijsttrekker Gerard Nieuwenhuis.

Programma zaterdag 15 november

10.30 – 11.00 inloop en koffie in Kolpinghuis, Smetiusstraat 1, Nijmegen
11.00 – 12.30 canvassen in binnenstad Nijmegen: o.a. 1000 rozen
12.30 – 13.15 terug naar Kolpinghuis en pauze
13.15 – 14.30 inleiding door Hans Alders, voormalig minister van VROM. Aansluitend discussie met de zaal.
14.30 Afsluiting door lijsttrekker Gerard Nieuwenhuis

De Nijmeegse PvdA-kandidaten voor het waterschap zijn:
Marlies van Hulsentop nr 4
Henno van Horssen nr 10
Alard Beck nr 15