PvdA – Decemberfonds voor minima

Nijmegen, 21 oktober 2008
 
PvdA: voortzetting decemberfonds

Ook dit jaar krijgen Nijmegenaren met een minimuminkomen eind december een extra uitkering van de gemeente. Dit voorstel dient de PvdA woensdag in bij de behandeling van de begroting.

Vorig jaar nam de PvdA al het initiatief voor een extra uitkering in december voor Nijmegenaren met een minimuminkomen. Het zogenaamde ‘decemberfonds’ richtte zich in 2007 primair op gezinnen met kinderen. Vanwege het grote succes van dit Nijmeegse fonds heeft staatssecretaris Ahmed Aboutaleb besloten om aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum begin december een bedrag van € 50,= toe te kennen Dat betekent dat ook mensen met iets meer dan het bijstandsniveau (bijna 900 euro voor een alleenstaande) in aanmerking komen voor de kerstgratificatie.

Het is de bedoeling dat bewoners in december deze uitkering van € 50,= krijgen. De PvdA stelt echter voor dit bedrag in Nijmegen op te hogen. PvdA-raadslid Halima El Karouni: ‘De maand december is voor iedereen een dure maand. Een extra uitkering voor mensen met een minimuminkomen is zeer welkom. We kunnen dit betalen doordat de gemeente jaarlijks een overschot heeft op de uitgaven voor bijzondere bijstand.’

Het decemberfonds is onder andere bedoeld voor de extra kosten die mensen maken rond feesten als Sinterklaas, Offerfeest, Kerst en Oud & Nieuw. Mocht het overschot budget Bijzondere bijstand dit jaar hoger uitvallen dan vorig jaar dan wil de PvdA het decemberfonds ook voor andere groepen zoals ouderen en chronisch zieken toegankelijk maken.

Bron PvdA Nijmegen