GroenLinks – Alleenstaande ouders & deeltijdwerk

Nijmegen, 3 juni 2008

GroenLinks: Meedoen pilot ondersteuning bijstandsouders

GroenLinks wil dat de gemeente Nijmegen zich aanmeld voor een pilot om het voor alleenstaande ouders in de bijstand aantrekkelijker te maken deeltijdwerk te gaan doen. Staatssecretaris heeft een experiment hiervoor aangekondigd. GroenLinks wil dat Nijmegen deze kans pakt.

Veel alleenstaande ouders in de bijstand (ruim 1000 in Nijmegen) hebben problemen werk en zorg te combineren. Veel ouders kiezen er dan voor om hun arbeidscarrière op een laag pitje te zetten en te kiezen voor de zorg. Vaak krijgen deze ouders later, als de kinderen weer naar school gaan, veel problemen om werk te vinden.

Het kabinet wil een experiment starten om het voor alleenstaande ouders in de bijstand financieel aantrekkelijk te maken deeltijdwerk te gaan verrichten en hen zo betrokken te houden bij het arbeidsproces. Deelnemers houden meer geld over naarmate ze meer uren werken en kunnen bonussen krijgen bij scholing en uitstroom naar een baan. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doel van de regeling is om te kijken of financiële prikkels helpen om alleenstaande bijstandsouders met kinderen tot 12 jaar de stap naar werk te laten zetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot duurzame uitstroom naar werk. Maximaal dertig gemeenten kunnen meedoen aan het experiment, dat twee jaar duurt. Beoogde startdatum is 1 januari 2009. Het kabinet trekt 7 miljoen euro uit voor het experiment.

GroenLinks juicht het toe dat ouders ondersteund worden om zorg en werk te combineren, maar ook dat deeltijdwerk in een uitkering gaat lonen. Op deze manier blijven de ouders betrokken bij het arbeidsproces, en is latere uitstroom naar een volledige baan beter te realiseren. GroenLinks juicht dit experiment daarom toe en roept u, het College van Burgemeester en Wethouders, op om Nijmegen aan te melden als experimentgemeente.

Bron: Gemeente Nijmegen
 
Zie ook de rubriek Vacatures van Nijmegen Online: www.nijmegenonline.nl/vacatures.php